Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Russula caerulea »

História popisu - Russula caerulea

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 24.09.2013 18:16

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Agaricus caeruleus</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 445 (1801)<br><b>Russula amara</b> <b>Ku&#269;era</b>, <i>De Schimmelgeslachten Monilia, Oidium, Oospora en Torula, Scheveningen</i> <b>7</b>(3-4): 50 (1927) 1<b>Agaricus caeruleus</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 445 (1801)<br><b>Russula amara</b> <b>Ku&#269;era</b>, <i>De Schimmelgeslachten Monilia, Oidium, Oospora en Torula, Scheveningen</i> <b>7</b>(3-4): 50 (1927)<br><b>Russula caerulea</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 353 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>var. caerulea</font></b><br><b>Russula caerulea var. umbonata</b> <b>Gillet</b>, <i>Champ. Fr.</i>: 602, tab. 662 (1892)

Makrochemické reakcie:

Old VersionNew Version
1na povrchu hlúbika, alebo na jeho reze - FeSO4 / 10% roztok zelenej skalice / - ružová až ružovooranžová, - guajak - modrá /podľa F.Kranzlina - zelená/ - fenol - hnedá - KOH - žltá . 1na povrchu hlúbika, alebo na jeho reze - FeSO4 / 10% roztok zelenej skalice / - ružová až ružovooranžová, - guajak - podľa niektorých autorov modrá /podľa F.Kranzlina - zelená/... je premenlivá: - fenol - hnedá - KOH - žltá - Anilín - slabo nažltlá - Sulfovanilín - rýchla ružová, ale v priebehu cca 10min vybledne .


Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 08.01.2013 11:35

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Rastie v pahorkatinách a podhorských ihličnatých a zmiešaných lesoch pod borovicami s ktorými tvorí mykoríz. Obľubuje trochu vlhšie a kyslejšie podložie a je hojná a rozšírená v celom miernom pásme severnej pologule. . 1Rastie v pahorkatinách a podhorských ihličnatých a zmiešaných lesoch pod borovicami s ktorými tvorí mykorízu. Obľubuje trochu vlhšie a kyslejšie podložie a je hojná a rozšírená v celom miernom pásme severnej pologule. .


Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 08.01.2013 10:44

Český názov:

Old VersionNew Version
1holubinka hořká 1holubinka nahořklá

Kvalita:

Old VersionNew Version
13 12

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 110

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Klobúk má uprostred výrazný hrboľ. Chuť pokožky klobúka je horká (pozn. vzhľadom na rozloženie chutí na jazyku odporúčam testovať chuť klobúka na koreni jazyka) 150 - 100 mm v priemere, mladé plodnice sú bruchato kuželovitého tvaru na vrchole s tupým hrboľom, alebo jeho náznakom. Dospelé plodnice sú splošteno vyklenuté, radiálne plytko prehĺbené a skoro vždy v strede s tupým hrboľom, ktorý je dobrým identifikačným makroznakom. Kl. je stredne masitý, k okraju tupo ukončený, u niektorých plodníc s náznakom uzlinatého rýhovania na okraji. Farebne sú plodnice v odtieňoch od purpurovo staroružovej, cez purpurovú, fialovú, často s nádychom do hnedej farby a v strede náchylné na vyblednutie do krémových, či naokrovelých odtieňov. Pokožka kl. je olúpateľná do 1/3 až 1/2 priemeru, za vlhka slizká a lepkavá, za sucha u niektorých plodníc s miernym leskom.

Plodná časť:

Old VersionNew Version
1 1lupene vysoké 4 - 8 mm, stredne husté, krehké, najprv smotanovo biele, postupne maslové, žltookrové až okrové, často s citrónovým podtónom. K okraju kl. tupo ukončené, poprepájané piečnymi rebierkami a k hlúbiku zúbkom vykrojené.

Hlúbik:

Old VersionNew Version
1 150 - 80 x 10 - 20 /25/ mm, valcovitý k báze často mierne kyjovitý a zahrotený, biely, v mladosti plný a dosť pevný, postupne hubovito vypchatý až miestami dutý a krehký. Na povrchu jemne vrásčitý, poranením nemeniaci farbu, v starobe od bázy však často špinavo žltookrovejúci.

Dužina:

Old VersionNew Version
1 1pod pokožkou kl. je nafialovelá, inak biela v celej plodnici, oxidáciou farbu nemení, u premočených plodníc však dužina často mierne zašedne. Dužina má chuť miernu, mdlú, horká chuť je len v pokožke kl. a na povrchu hlúbika - treba koštovať samostatne. Vôňu má slabo ovocnú, alebo nevýraznú.

Výtrusný prach:

Old VersionNew Version
1 1je žltý až žltookrový

Mikroznaky:

Old VersionNew Version
1 1Výtrusy sú široko eliptické veľké 7,0 - 9,5 x 5,0 - 8,8 µm s hrubými a tupými bradavicami vysokými až do 1,3 µm, poprepájanými nepravideľne hrebeňovitými rebierkami, ktoré nevytvárajú mriežku. Pokožka klobúka - brvy široké 2 - 3 µm, valcovité, málo sprehýbané, málo článkované a nerozvetvené. Dermatocystidy - nie sú prítomné, chýbajú. Primodiálne hýfy - široké 4 - 7 µm, valcovité, málo sprehýbané, článkované a rozkonárené, tupo ukončené, na povrhu inkrustované výraznými strapatými bradavicami. .

Makrochemické reakcie:

Old VersionNew Version
1 1na povrchu hlúbika, alebo na jeho reze - FeSO4 / 10% roztok zelenej skalice / - ružová až ružovooranžová, - guajak - modrá /podľa F.Kranzlina - zelená/ - fenol - hnedá - KOH - žltá .

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1S prihliadnutím na biotop - rast pod borovicou pri preskúmaní miernej chuti dužiny a horkej chuti pokožky kl. a povrchu hl. zámena je málo pravdepodobná

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Rastie v pahorkatinách a podhorských ihličnatých a zmiešaných lesoch pod borovicami s ktorými tvorí mykoríz. Obľubuje trochu vlhšie a kyslejšie podložie a je hojná a rozšírená v celom miernom pásme severnej pologule. .

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Je to jedlá plávka vhodná len do zmesí húb, za predpokladu, že olúpeme horkú pokožku kl. a orežeme povrchovú vrstvu hlúbika, ktorá je tiež horká.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Plodnice vyrastené za chladnejšieho jesenného počasia a dlhšie pretrvávajúce na stanovišti môžu mať horkú chuť menej výraznú - tu treba dlhšie prežuť pokožku kl. pre identifikáciu /v tomto období by hrozila zámena len za štiplavé druhy/


Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 05.09.2012 13:33

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Pers.) Fr. 1Fr.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Agaricus caeruleus Pers., Syn. meth. fung. (Göttingen) 2: 445 (1801) Russula amara Kučera, De Schimmelgeslachten Monilia, Oidium, Oospora en Torula, Scheveningen 7(3-4): 50 (1927) 1<b>Agaricus caeruleus</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 445 (1801)<br><b>Russula amara</b> <b>Ku&#269;era</b>, <i>De Schimmelgeslachten Monilia, Oidium, Oospora en Torula, Scheveningen</i> <b>7</b>(3-4): 50 (1927)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1193054


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 29.12.2011 23:42

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Pers.) Fr. 1838 1(Pers.) Fr.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Russula amara Kučera 1927, Russula amoenata Britzelm. 1885  1Agaricus caeruleus Pers., Syn. meth. fung. (Göttingen) 2: 445 (1801) Russula amara Kučera, De Schimmelgeslachten Monilia, Oidium, Oospora en Torula, Scheveningen 7(3-4): 50 (1927)


Zmeny urobil:
Dátum: 20.01.2011 18:36

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Klobúk má uprostred výrazný hrboľ. Chuť pokožky klobúka je horká (pozn. vzhľadom na rozloženie chutí na jazyku odporúčam testovať chuť klobúka na koreni jazyka)

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1macro


Zmeny urobil: Ing. Libor Pekař
Dátum: 11.04.2010 11:09

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Russula amara 1Russula caerulea

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Pers.) Fr. 1838

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Russula amara Kučera 1927, Russula amoenata Britzelm. 1885


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 17.01.2002 00:00

Plávka horká

Russula amara
Holubinka hořká

Nejedlá huba