Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Iris germanica »

História popisu - Iris germanica

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 28.05.2011 11:53

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Vnější okvětní cípy nanejvýš naspodu se širokými, tmavými žilkami (Převzato Klíč ke květeně ČR)


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 01.10.2008 20:23

Český názov:

Old VersionNew Version
1Kosatec 1Kosatec německý


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 30.09.2008 21:04

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Kosatec

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1L.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Na území Slovenska sa vyskytuje iba ako pestovaný druh.


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Kosatec nemecký

Iris germanica