Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Herminium monorchis »

História popisu - Herminium monorchis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 04.10.2011 14:04

Cena:

Old VersionNew Version
1 10

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Rastie na suchších kosených a pasených lúkach, vzácnejšie na okrajoch lesov prameniskách a slatinách. Na Slovensku je mimoriadne vzácna, posledné lokality sú v Maljef Fatre a v Slovenskom Raji. 1Rastie na suchších kosených a pasených lúkach, vzácnejšie na okrajoch lesov prameniskách a slatinách. Na Slovensku je mimoriadne vzácna, posledné lokality sú v Malej Fatre a v Slovenskom Raji.


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 04.10.2011 14:03

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Trváca rastlina s jednou hľuzou. Byľ priama, vysoká do 30 cm, listy 2-3, vajcovité až úzko kopijovité, vyrastajú na báze byle. Súkvetie valcovité, mnohokveté. Kvety žltozelené, drobné, ovisnuté, s nezreteľnou ostrohou, pysk trojlaločný.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Rastie na suchších kosených a pasených lúkach, vzácnejšie na okrajoch lesov prameniskách a slatinách. Na Slovensku je mimoriadne vzácna, posledné lokality sú v Maljef Fatre a v Slovenskom Raji.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1zákonom chránený, kategória ohrozenia: CR - kriticky ohrozený taxón

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Mimoriadne vzácny a ohrozený druh, konkurenčne veľmi slabý, ktorý v Európe ustúpil najmä vplyvom sekundárnej sukcesie. Vo viacerých európskych štátoch je trčuľa už vyhynutá, alebo na pokraji vyhynutia.


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 24.11.2008 21:09

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Toříček jednohlízný

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(L.) R. Br.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Ophrys monorchis L.; Orchis monorchis All.; Epipactis monorchis F.W. Schmidt;

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 17


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Trčuľa jednohľuzá

Herminium monorchis