Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Gladiolus imbricatus »

História popisu - Gladiolus imbricatus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 14.06.2013 10:19

Cena:

Old VersionNew Version
1 10

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1Gladiolus palustris - liší se chudším květenstvím (3-6 květů) a užšími listy (méně než 10 mm). 1{8040} - liší se chudším květenstvím (3-6 květů) a užšími listy (méně než 10 mm).

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Vlhké louky, příkopy, vlhké lesní světliny a křoviny od nížin až do horských poloh. V ČR je rozšířený převážně na Moravě (v Bílých Karpatech a Beskydech je poměrně hojný), v Čechách velmi vzácný. 1Vlhké louky, příkopy, vlhké lesní světliny a křoviny od nížin až do horských poloh. V ČR je rozšířený převážně na Moravě (v Bílých Karpatech a Beskydech poměrně hojný), v Čechách velmi vzácný.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 14.06.2013 10:18

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Gladiolus neglectus Schute.; Gladiolus rossiens Pers.; Gladiolus tenuis Bieb.; Gladiolus galiciensis Bess.

Výskyt od:

Old VersionNew Version
17 16

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Vytrvalá rostlina s podzemní hlízou, listy mečovité, čepel širší než 10 mm, růžové květy v počtu 7-10 vyrůstají v koncovém jednostranném hroznu.

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1Gladiolus palustris - liší se chudším květenstvím (3-6 květů) a užšími listy (méně než 10 mm).

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Vlhké louky, příkopy, vlhké lesní světliny a křoviny od nížin až do horských poloh. V ČR je rozšířený převážně na Moravě (v Bílých Karpatech a Beskydech je poměrně hojný), v Čechách velmi vzácný.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Na Slovensku ohrožený druh v kategorii zranitelný (VU), chráněný. V ČR silně ohrožený taxon (C2b), také zákonem chráněný.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Kvést začíná obvykle na začátku léta.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 15.10.2008 21:27

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Mečík obecný

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1L.

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 18


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Mečík škridlicovitý

Gladiolus imbricatus