Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Gagea transversalis »

História popisu - Gagea transversalis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 29.03.2013 14:23

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1{7490} - roste na vlhčích místech v lesích a parcích, listy mají kápovitou špičku a nejsou na okrajích pavučinatě brvité. Gagea pratensis - listy nejsou na okrajích brvité. 1{7490} - roste na vlhčích místech v lesích a parcích, listy mají kápovitou špičku a nejsou na okrajích pavučinatě brvité. {7555} - roste na podobných stanovištích, listy však nejsou na okrajích brvité.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 29.03.2013 14:20

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1{7490} - roste na vlhčích místech v lesích a parcích, listy mají kápovitou špičku a nejsou na okrajích pavučinatě brvité. 1{7490} - roste na vlhčích místech v lesích a parcích, listy mají kápovitou špičku a nejsou na okrajích pavučinatě brvité. Gagea pratensis - listy nejsou na okrajích brvité.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 29.03.2013 08:28

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1Gagea lutea - roste na vlhčích místech v lesích a parcích, listy mají kápovitou špičku a nejsou na okrajích pavučinatě brvité. 1{7490} - roste na vlhčích místech v lesích a parcích, listy mají kápovitou špičku a nejsou na okrajích pavučinatě brvité.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 29.03.2013 08:26

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Ornithogalum transversale Pall.; Gagea paczoskii (Zapał.) Grossh.; Gagea pomeranica auct. non Ruthe; Gagea pratensis var. paczoskii Zapał.;  1Ornithogalum transversale Pall.; Gagea paczoskii (Zapał.) Grossh.; Gagea pomeranica auct. non Ruthe; Gagea pratensis var. paczoskii Zapał.;

Kvalita:

Old VersionNew Version
16 110

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1Gagea lutea - roste na vlhčích místech v lesích a parcích, listy mají kápovitou špičku a nejsou na okrajích pavučinatě brvité.

Význam:

Old VersionNew Version
1V ČR silně ohrožený druh, na Slovensku také vzácný. 1V ČR vzácnější druh vyžadující pozornost (C4a), na Slovensku také není běžný.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 02.04.2012 11:46

Kvalita:

Old VersionNew Version
15 16

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Rostlina má tři podzemní cibule, jeden přízemní list a dva vstřícné listy lodyžní, které jsou na okrajích pavučinatě brvité. Květy jsou žluté, květní stopky jsou lysé.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Na výslunných stráních, v křovinách a ve světlých listnatých lesích zejména v teplých oblastech.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1V ČR silně ohrožený druh, na Slovensku také vzácný.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 01.10.2008 20:54

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Křivatec vstřícnolistý

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Pall.) Stev.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Ornithogalum transversale Pall.; Gagea paczoskii (Zapał.) Grossh.; Gagea pomeranica auct. non Ruthe; Gagea pratensis var. paczoskii Zapał.;

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 13

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 14


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Krivec pomoranský

Gagea transversalis