Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Fallopia japonica »

História popisu - Fallopia japonica

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 21.10.2011 12:22

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Vytrvalá statná bylina (až 2,5 m vysoká) vyrůstající z dlouhých rozvětvených oddenků. Lodyhy jsou duté a lámavé, listy střídavé, lysé, zelené s vyniklou žilnatinou, vejčitého tvaru se špičkou a uťatou bází. Květenství vyrůstají v paždí listů, jsou výrazně delší než řapíky listů a složená z mnoha malých bílých pětičetných květů (existuje však i růžově kvetoucí varieta). Plody jsou trojhrané lesklé nažky. 1Vytrvalá statná bylina (až 2,5 m vysoká) vyrůstající z dlouhých rozvětvených oddenků. Lodyhy jsou duté a lámavé, listy střídavé, lysé, zelené s vyniklou žilnatinou, vejčitého tvaru se špičkou a uťatou bází. Květenství vyrůstají v paždí listů, jsou výrazně delší než řapíky listů a složená z mnoha malých bílých pětičetných květů (existuje však i růžově kvetoucí varieta). Plody jsou trojhranné lesklé nažky.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 20.10.2011 10:00

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Nejčastěji v břehových porostech vodních toků, v příkopech u komunikací, na rumištích, ale také v parcích a zahradách, rozšířena v celé střední Evropě od nížin až do podhůří. 1Nejčastěji v břehových porostech vodních toků, v příkopech u komunikací, na rumištích, ale také v parcích a zahradách. Původní je ve východní Asii, dnes rozšířena v celé střední a severní Evropě od nížin až do podhůří.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 20.10.2011 09:46

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Reynoutria japonica Houtt.; Pleuropterus cuspidatus (Siebold et Zucc.) H. Gross; Polygonum zuccarinii Small; Tiniaria japonica (Houtt.) Hedberg;  1Reynoutria japonica Houtt.; Pleuropterus cuspidatus (Siebold et Zucc.) H. Gross; Polygonum cuspidatum Siebold et Zucc.; Polygonum reynoutria Makino; Polygonum sieboldii Reinw. ex de Vries; Polygonum zuccarinii Small; Tiniaria cuspidata (Houtt.) Hedb.; Tiniaria japonica (Houtt.) Hedberg; Reynoutria henryi Nakai;

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 19

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Vytrvalá statná bylina (až 2,5 m vysoká) vyrůstající z dlouhých rozvětvených oddenků. Lodyhy jsou duté a lámavé, listy střídavé, lysé, zelené s vyniklou žilnatinou, vejčitého tvaru se špičkou a uťatou bází. Květenství vyrůstají v paždí listů, jsou výrazně delší než řapíky listů a složená z mnoha malých bílých pětičetných květů (existuje však i růžově kvetoucí varieta). Plody jsou trojhrané lesklé nažky.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Nejčastěji v břehových porostech vodních toků, v příkopech u komunikací, na rumištích, ale také v parcích a zahradách, rozšířena v celé střední Evropě od nížin až do podhůří.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Nebezpečný invazní plevel, byl zařazen do mezinárodního seznamu 100 nejnebezpečnějších invazních druhů. Mechanické ničení není účinné, neboť z úlomků oddenku a stonků obráží rychle znovu, proto je vždy nezbytné užití herbicidu.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Dříve vysazována jako okrasná a medonosná rostlina, v posledních letech se zkoumala jako rychle rostoucí energetická plodina pro tvorbu biomasy, také je využitelná při biodegradaci zeminy kontaminované těžkými kovy. Z podzemních částí rostlin lze získávat dokonce některé látky s léčivými účinky (např. resveratrol).


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 31.10.2008 20:46

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Křídlatka japonská

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Houtt.) Ronse Decr.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Reynoutria japonica Houtt.; Pleuropterus cuspidatus (Siebold et Zucc.) H. Gross; Polygonum zuccarinii Small; Tiniaria japonica (Houtt.) Hedberg;

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 19


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Pohánkovec japonský

Fallopia japonica