Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Dracocephalum austriacum »

História popisu - Dracocephalum austriacum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 18.07.2010 16:47

Cena:

Old VersionNew Version
1 10

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Rastie na výslnných, xerotermných miestach ako sú stráne, skaly, skalné štrbiny, krasové stepi pod. Na Slovensku sa vyskytuje na niekoľkých lokalitách v južnej časti územia. Izolovane v Spišských kotlinách.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1zákonom chránený, kategória ohrozenia: CR - kriticky ohrozený taxón.


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 28.11.2008 21:03

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Včelník rakouský

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1L.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Ruyschiana laciniata Mill.

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 16


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Včelník rakúsky

Dracocephalum austriacum