Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Dianthus praecox »

História popisu - Dianthus praecox

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 15.01.2010 08:01

Cena:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 28.09.2008 14:38

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Hvozdík péřitý

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Kit.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Klinček peristý; Dianthus plumarius auct. non L.

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 18


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Klinček včasný

Dianthus praecox