Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Dactylorhiza maculata subsp. elodes »

História popisu - Dactylorhiza maculata subsp. elodes

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 22.08.2011 19:38

Český názov:

Old VersionNew Version
1prstnatec 1prstnatec plamatý bažinný

Cena:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 11.11.2010 19:55

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Populácie bývajú zvyčajne veľmi malé. Na lokalitách sa veľmi často kríži s inými druhmi rodu, najmä s Dactylorhiza maculata agg. Určovanie čistých jedincov je obvykle zložité. Použitá literatúra: VLČKO, J., DÍTĚ, D., KOLNÍK, M. 2003. Vstavačovité Slovenska – Orchids of Slovakia. Zvolen : ZO SZOPK Orchidea, 2003. s. 31 1Populácie bývajú zvyčajne veľmi malé. Na lokalitách sa veľmi často kríži s inými druhmi rodu, najmä s Dactylorhiza maculata agg. Určovanie čistých jedincov je obvykle zložité. Použitá literatúra: VLČKO, J., DÍTĚ, D., KOLNÍK, M.: Vstavačovité Slovenska – Orchids of Slovakia. Zvolen, ZO SZOPK Orchidea, 2003. s. 31


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 27.02.2010 21:02

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Rastie najmä na oligotrofných rašeliniskách a rašelinných lúkach v podhorskom a horskom stupni. Na Slovensku veľmi vzácne v Západných Beskydách a podhorí Západných Tatier.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1zákonom chránený, kategória ohrozenia: CR - kriticky ohrozený taxón. Ohrozený zmenou vodného režimu a sekundárnou sukcesiou.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Populácie bývajú zvyčajne veľmi malé. Na lokalitách sa veľmi často kríži s inými druhmi rodu, najmä s Dactylorhiza maculata agg. Určovanie čistých jedincov je obvykle zložité. Použitá literatúra: VLČKO, J., DÍTĚ, D., KOLNÍK, M. 2003. Vstavačovité Slovenska – Orchids of Slovakia. Zvolen : ZO SZOPK Orchidea, 2003. s. 31


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 30.11.2008 09:51

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Prstnatec

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Griseb.) Soó

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Dactylorhiza elodes (Griseb.) Aver.

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 17


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Vstavačovec škvrnitý mokraďový

Dactylorhiza maculata subsp. elodes