Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Cynoglossum hungaricum »

História popisu - Cynoglossum hungaricum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 01.06.2013 19:48

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1psojazyk lekársky/Cynoglossum officinale 1{10035}


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 01.06.2013 19:46

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Skalnaté stráně, ostrožny, písčiny, druhotně pastviny, křoviny, podél cest 1Skalnaté stráně, ostrožny, písčiny, druhotně pastviny, křoviny, podél cest, suché lesní okraje. Vyskytuje se zejména v panonské oblasti - v ČR pouze na jižní Moravě, na Slovensku na jihu území.

Význam:

Old VersionNew Version
1Na Slovensku zraniteľný druh (VU) V ČR silně ohrožený druh (C2) 1Na Slovensku zraniteľný druh (VU). V ČR silně ohrožený druh (C2b).


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 29.05.2013 18:39

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Listy po obou stranách odstálými chlupy drsně chlupaté, tvrdky s nezřetelně vyvinutou hřbetní ploškou nebo bez ní, rovnoměrně pokryté stejně dlouhými kotvičkovitými osténky, koruna světle růžová, později tmavě červená. Převzato Klíč ke květeně ČR

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1psojazyk lekársky/Cynoglossum officinale

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Skalnaté stráně, ostrožny, písčiny, druhotně pastviny, křoviny, podél cest

Význam:

Old VersionNew Version
1Na Slovensku zraniteľný druh (VU) 1Na Slovensku zraniteľný druh (VU) V ČR silně ohrožený druh (C2)


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 25.04.2013 05:56

Kvalita:

Old VersionNew Version
17 16

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Na Slovensku zraniteľný druh (VU)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 07.11.2008 21:05

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Užanka uherská

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Simonk.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Cynoglossum haenkei Schult.; Cynoglossum montanum auct. non L.;

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 18


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Psojazyk uhorský

Cynoglossum hungaricum