Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Crepis biennis »

História popisu - Crepis biennis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 02.10.2014 10:02

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1{10024} {11832} Crepis capillaris/škarda vláskovitá 1{10024} {11832} {13530}


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 16.02.2014 15:57

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Crepis transsilvanica Schur  1Crepis lodomeriensis Besser; Limonoseris biennis (L.) Peterm.; Berinia biennis Sch. Bip.; Brachyderea biennis Sch. Bip.; Crepis transsilvanica Schur;

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Louky, trávníky, pastviny, meze, příkopy 1Louky, trávníky, pastviny, meze, příkopy, okraje cest, běžně také ve městech.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 16.02.2014 15:53

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1{10024} Crepis tectorum/škarda strechová Crepis capillaris/škarda vláskovitá 1{10024} {11832} Crepis capillaris/škarda vláskovitá


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 16.02.2014 15:51

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1Crepis setosa/škarda štetinatá Crepis tectorum/škarda strechová Crepis capillaris/škarda vláskovitá 1{10024} Crepis tectorum/škarda strechová Crepis capillaris/škarda vláskovitá


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 16.02.2014 13:33

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1Crepis setosa/škarda štetinatá Crepis capillaris/škarda vláskovitá 1Crepis setosa/škarda štetinatá Crepis tectorum/škarda strechová Crepis capillaris/škarda vláskovitá


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 16.02.2014 13:28

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1Crepis capillaris/škarda vláskovitá 1Crepis setosa/škarda štetinatá Crepis capillaris/škarda vláskovitá


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 16.02.2014 13:11

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 19

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Lodyha výrazně rýhovaná, vnější zákrovní listeny odstálé, na vnitřní straně chlupaté, listy svrchu nejčastěji lysé, naspodu roztroušeně krátce chlupaté, nejčastěji dvěma odstálými hrálovitými laloky přisedlé, čnělka žlutá, hnědé nažky se sněhobílým chmýrem a s 13-18 žebry. Převzato Klíč ke květeně ČR

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1Crepis capillaris/škarda vláskovitá

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Louky, trávníky, pastviny, meze, příkopy

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 18.01.2010 12:59

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 22.11.2008 20:08

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Škarda dvouletá

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1L.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Crepis transsilvanica Schur

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 17


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Škarda dvojročná

Crepis biennis