Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Chlorophyllum rachodes »

História popisu - Chlorophyllum rachodes

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 22.12.2013 23:05

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Macrolepiota rhacodes (Vitt.) Sing.; Lepiota rhacodes (Vitt.) Quél.; Agaricus procerus b. rhacodes (Vittad.) Rabenh. [as 'rachodes']; (1844) Agaricus rhacodes Vittad. [as 'rachodes']; Descr. fung. mang. Italia: 158 (1835) Agaricus rhacodes Vittad.; Descr. fung. mang. Italia: 158 (1835) var. rhacodes Lepiota procera var. rhacodes (Vittad.) Massee; Brit. Fung.-Fl. 3: 234 (1893) Lepiota rhacodes (Vittad.) Quél. [as 'rachodes']; Mém. Soc. Émul. Montbéliard, Sér. 2 5: 5 (1872) Lepiota rhacodes (Vittad.) Quél.; Mém. Soc. Émul. Montbéliard, Sér. 2 5: 5 (1872) f. rhacodes Lepiota rhacodes (Vittad.) Quél.; Mém. Soc. Émul. Montbéliard, Sér. 2 5: 5 (1872) subsp. rhacodes Lepiota rhacodes var. hortensis Pilát; (1951) Lepiota rhacodes (Vittad.) Quél., Mém. Soc. Émul. Montbéliard, Sér. 2 5: 70 (1872) var. rhacodes Lepiotophyllum rhacodes (Vittad.) Locq.; Bull. mens. Soc. linn. Lyon 11: 40 (1942) Lepiotophyllum rhacodes (Vittad.) Locq.; Bull. mens. Soc. linn. Lyon 11: 40 (1942) var. rhacodes Leucocoprinus rhacodes (Vittad.) Pat. 1<br><b>Agaricus procerus b rachodes</b> <b>(Vittad.) Rabenh.</b>, <i>Deutschl. Krypt.-Fl.</i> (Leipzig) <b>1</b>: 574 (1844)<br><b>Agaricus puellaris</b> <b>Fr.</b><br><b>Agaricus rachodes</b> <b>Vittad.</b>, <i>Descr. fung. mang. Italia</i>: 158 (1835)<br><b>Agaricus rachodes var. candidus</b> <b>Bagl.</b>, <i>Nuovo G. bot. ital.</i> <b>18</b>: 233 (1886)<br><b>Agaricus rachodes</b> <b>Vittad.</b>, <i>Descr. fung. mang. Italia</i>: 158 (1835) <b><font color='#0000FF'>var. rachodes</font></b><br><b>Chlorophyllum venenatum</b> <b>(Bon) C. Lange &amp; Vellinga</b>, <i>Micobot&#225;nica-Ja&#233;n</i> <b>3</b>(4) (2008)<br><b>Lepiota procera var. rachodes</b> <b>(Vittad.) Massee</b>, <i>Brit. Fung.-Fl.</i> (London) <b>3</b>: 234 (1893)<br><b>Lepiota rachodes</b> <b>(Vittad.) Qu&#233;l.</b> [as '<i>rachodes</i>'], <i>M&#233;m. Soc. &#201;mul. Montb&#233;liard</i>, S&#233;r. 2 <b>5</b>: 70 (1872)<br><b>Lepiota rachodes</b> <b>(Vittad.) Qu&#233;l.</b>, <i>M&#233;m. Soc. &#201;mul. Montb&#233;liard</i>, S&#233;r. 2 <b>5</b>: 70 (1872) <b><font color='#0000FF'>f. rachodes</font></b><br><b>Lepiota rachodes f. riograndensis</b> <b>Rick</b>, (1939) [1937]<br><b>Lepiota rachodes subsp. puellaris</b> <b>Fr.</b>, <i>Monogr. Hymenomyc. Suec.</i> (Upsaliae) <b>2</b>(2): 285 (1863)<br><b>Lepiota rachodes</b> <b>(Vittad.) Qu&#233;l.</b>, <i>M&#233;m. Soc. &#201;mul. Montb&#233;liard</i>, S&#233;r. 2 <b>5</b>: 70 (1872) <b><font color='#0000FF'>subsp. rachodes</font></b><br><b>Lepiota rachodes</b> <b>(Vittad.) Qu&#233;l.</b>, <i>M&#233;m. Soc. &#201;mul. Montb&#233;liard</i>, S&#233;r. 2 <b>5</b>: 70 (1872) <b><font color='#0000FF'>var. rachodes</font></b><br><b>Lepiotophyllum rachodes</b> <b>(Vittad.) Locq.</b> [as '<i>Lepiotophyllum rhacodes</i>'], <i>Bull. mens. Soc. linn. Soc. Bot. Lyon</i> <b>11</b>: 40 (1942)<br><b>Lepiotophyllum rachodes var. puellaris</b> <b>(Fr.) Locq.</b>, <i>Bull. mens. Soc. linn. Soc. Bot. Lyon</i> <b>11</b>: 40 (1942)<br><b>Lepiotophyllum rachodes</b> <b>(Vittad.) Locq.</b>, <i>Bull. mens. Soc. linn. Soc. Bot. Lyon</i> <b>11</b>: 40 (1942) <b><font color='#0000FF'>var. rachodes</font></b><br><b>Leucocoprinus rachodes</b> <b>(Vittad.) Pat.</b>, <i>Essai Tax. Hym&#233;nomyc.</i> (Lons-le-Saunier): 171 (1900)<br><b>Macrolepiota rachodes</b> <b>(Vittad.) Singer</b>, <i>Lilloa</i> <b>22</b>: 417 (1951) [1949]<br><b>Macrolepiota rachodes</b> <b>(Vittad.) Singer</b>, <i>Lilloa</i> <b>22</b>: 417 (1951) [1949] <b><font color='#0000FF'>f. rachodes</font></b><br><b>Macrolepiota rachodes</b> <b>(Vittad.) Singer</b>, <i>Lilloa</i> <b>22</b>: 417 (1951) [1949] <b><font color='#0000FF'>var. rachodes</font></b><br><b>Macrolepiota rachodes var. venenata</b> <b>(Bon) Gminder</b>, <i>Die Gro&#223;pilze Baden-W&#252;rttembergs</i>, <b>4</b>. St&#228;nderpilze: Bl&#228;tterpilze II (Stuttgart): 443 (2003)<br><b>Macrolepiota venenata</b> <b>Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>9</b>(no. 35): 13 (1979)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1257410


Zmeny urobil: Mgr. Ján Červenka
Dátum: 25.10.2012 04:35

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Chlorophyllum rhachodes 1Chlorophyllum rachodes

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 03.01.2012 22:28

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Chlorophyllum rachodes 1Chlorophyllum rhachodes


Zmeny urobil: Mgr. Ján Červenka
Dátum: 09.10.2009 23:34

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Chlorophyllum rhacodes 1Chlorophyllum rachodes


Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 07.12.2007 09:19

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Macrolepiota rhacodes (Vitt.) Sing.; Lepiota rhacodes (Vitt.) Quél.; Agaricus procerus b. rhacodes (Vittad.) Rabenh. [as 'rachodes'], (1844) Agaricus rhacodes Vittad. [as 'rachodes'], Descr. fung. mang. Italia: 158 (1835) Agaricus rhacodes Vittad., Descr. fung. mang. Italia: 158 (1835) var. rhacodes Lepiota procera var. rhacodes (Vittad.) Massee, Brit. Fung.-Fl. 3: 234 (1893) Lepiota rhacodes (Vittad.) Quél. [as 'rachodes'], Mém. Soc. Émul. Montbéliard, Sér. 2 5: 5 (1872) Lepiota rhacodes (Vittad.) Quél., Mém. Soc. Émul. Montbéliard, Sér. 2 5: 5 (1872) f. rhacodes Lepiota rhacodes (Vittad.) Quél., Mém. Soc. Émul. Montbéliard, Sér. 2 5: 5 (1872) subsp. rhacodes Lepiota rhacodes var. hortensis Pilát,: 422 (1951) Lepiota rhacodes (Vittad.) Quél., Mém. Soc. Émul. Montbéliard, Sér. 2 5: 70 (1872) var. rhacodes Lepiotophyllum rhacodes (Vittad.) Locq., Bull. mens. Soc. linn. Lyon 11: 40 (1942) Lepiotophyllum rhacodes (Vittad.) Locq., Bull. mens. Soc. linn. Lyon 11: 40 (1942) var. rhacodes Leucocoprinus rhacodes (Vittad.) Pat., (1900) Macrolepiota rhacodes (Vittad.) Singer, Lilloa 22: 417 (1951) [1949] Macrolepiota rhacodes (Vittad.) Singer, Lilloa 22: 417 (1951) [1949] f. rhacodes Macrolepiota rhacodes var. hortensis (Pilát) Wasser, Flora gribov Ukrainy, [Fungal Flora of the Ukraine. Basidiomycetes. Agaricaceae] (Kiev): 298 (1980) Macrolepiota rhacodes (Vittad.) Singer, Lilloa 22: 417 (1951) [1949] var. rhacodes Macrolepiota rhacodes var. venenata (Bon) Gminder, Die Grosspilze Baden-Württembergs, 4. Ständerpilze: Blätterpilze II (Stuttgart): 443 (2003) Macrolepiota venenata Bon, Docums Mycol. 9(no. 35): 13 (1979) 1Macrolepiota rhacodes (Vitt.) Sing.; Lepiota rhacodes (Vitt.) Quél.; Agaricus procerus b. rhacodes (Vittad.) Rabenh. [as 'rachodes']; (1844) Agaricus rhacodes Vittad. [as 'rachodes']; Descr. fung. mang. Italia: 158 (1835) Agaricus rhacodes Vittad.; Descr. fung. mang. Italia: 158 (1835) var. rhacodes Lepiota procera var. rhacodes (Vittad.) Massee; Brit. Fung.-Fl. 3: 234 (1893) Lepiota rhacodes (Vittad.) Quél. [as 'rachodes']; Mém. Soc. Émul. Montbéliard, Sér. 2 5: 5 (1872) Lepiota rhacodes (Vittad.) Quél.; Mém. Soc. Émul. Montbéliard, Sér. 2 5: 5 (1872) f. rhacodes Lepiota rhacodes (Vittad.) Quél.; Mém. Soc. Émul. Montbéliard, Sér. 2 5: 5 (1872) subsp. rhacodes Lepiota rhacodes var. hortensis Pilát; (1951) Lepiota rhacodes (Vittad.) Quél., Mém. Soc. Émul. Montbéliard, Sér. 2 5: 70 (1872) var. rhacodes Lepiotophyllum rhacodes (Vittad.) Locq.; Bull. mens. Soc. linn. Lyon 11: 40 (1942) Lepiotophyllum rhacodes (Vittad.) Locq.; Bull. mens. Soc. linn. Lyon 11: 40 (1942) var. rhacodes Leucocoprinus rhacodes (Vittad.) Pat.


Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 07.12.2007 09:08

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Macrolepiota rhacodes (Vitt.) Sing.; Lepiota rhacodes (Vitt.) Quél.; 1Macrolepiota rhacodes (Vitt.) Sing.; Lepiota rhacodes (Vitt.) Quél.; Agaricus procerus b. rhacodes (Vittad.) Rabenh. [as 'rachodes'], (1844) Agaricus rhacodes Vittad. [as 'rachodes'], Descr. fung. mang. Italia: 158 (1835) Agaricus rhacodes Vittad., Descr. fung. mang. Italia: 158 (1835) var. rhacodes Lepiota procera var. rhacodes (Vittad.) Massee, Brit. Fung.-Fl. 3: 234 (1893) Lepiota rhacodes (Vittad.) Quél. [as 'rachodes'], Mém. Soc. Émul. Montbéliard, Sér. 2 5: 5 (1872) Lepiota rhacodes (Vittad.) Quél., Mém. Soc. Émul. Montbéliard, Sér. 2 5: 5 (1872) f. rhacodes Lepiota rhacodes (Vittad.) Quél., Mém. Soc. Émul. Montbéliard, Sér. 2 5: 5 (1872) subsp. rhacodes Lepiota rhacodes var. hortensis Pilát,: 422 (1951) Lepiota rhacodes (Vittad.) Quél., Mém. Soc. Émul. Montbéliard, Sér. 2 5: 70 (1872) var. rhacodes Lepiotophyllum rhacodes (Vittad.) Locq., Bull. mens. Soc. linn. Lyon 11: 40 (1942) Lepiotophyllum rhacodes (Vittad.) Locq., Bull. mens. Soc. linn. Lyon 11: 40 (1942) var. rhacodes Leucocoprinus rhacodes (Vittad.) Pat., (1900) Macrolepiota rhacodes (Vittad.) Singer, Lilloa 22: 417 (1951) [1949] Macrolepiota rhacodes (Vittad.) Singer, Lilloa 22: 417 (1951) [1949] f. rhacodes Macrolepiota rhacodes var. hortensis (Pilát) Wasser, Flora gribov Ukrainy, [Fungal Flora of the Ukraine. Basidiomycetes. Agaricaceae] (Kiev): 298 (1980) Macrolepiota rhacodes (Vittad.) Singer, Lilloa 22: 417 (1951) [1949] var. rhacodes Macrolepiota rhacodes var. venenata (Bon) Gminder, Die Grosspilze Baden-Württembergs, 4. Ständerpilze: Blätterpilze II (Stuttgart): 443 (2003) Macrolepiota venenata Bon, Docums Mycol. 9(no. 35): 13 (1979)


Zmeny urobil: Mgr. Ján Červenka
Dátum: 25.07.2007 10:00

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Podobná a blízko príbuzná je bedľa červenejúca záhradná - Macrolepiota rhacodes var. hortensis = Chlorophyllum rhacodes. Líši sa od predošlej najmä bledším klobúkom, hrubším a kratším hlúbikom s nápadne hrubou hľuzou na báze a miernejším červenením dužiny. Klobúk má zvyčajne mäsitejší ako typ a rastie najčastejšie v záhradách, na kompostoch a na iných podobných miestach. Je rovnako jedlá a dobrá ako typická bedľa červenejúca. POZOR! Bedľa červenejúca záhradná je jedovatá huba! 1Podobná a blízko príbuzná je bedľa červenejúca záhradná - Macrolepiota rhacodes var. hortensis = Chlorophyllum rhacodes. Líši sa od predošlej najmä bledším klobúkom, hrubším a kratším hlúbikom s nápadne hrubou hľuzou na báze a miernejším červenením dužiny. Klobúk má zvyčajne mäsitejší ako typ a rastie najčastejšie v záhradách, na kompostoch a na iných podobných miestach. POZOR! Bedľa červenejúca záhradná je jedovatá huba!


Zmeny urobil: Mgr. Ján Červenka
Dátum: 20.07.2007 15:39

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Macrolepiota rachodes 1Chlorophyllum rhacodes

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Vitt.) Sing. 1(Vittad.) Vellinga

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Podobná a blízko príbuzná je bedľa červenejúca záhradná - Macrolepiota rhacodes var. horteruis. Líši sa od predošlej najmä bledším klobúkom, hrubším a kratším hlúbikom s nápadne hrubou hľuzou na báze a miernejším červenením dužiny. Klobúk má zvyčajne mäsitejší ako typ a rastie najčastejšie v záhradách, na kompostoch a na iných podobných miestach. Je rovnako jedlá a dobrá ako typická bedľa červenejúca. POZOR! Bedľa červenejúca záhradná je jedovatá huba! 1Podobná a blízko príbuzná je bedľa červenejúca záhradná - Macrolepiota rhacodes var. hortensis = Chlorophyllum rhacodes. Líši sa od predošlej najmä bledším klobúkom, hrubším a kratším hlúbikom s nápadne hrubou hľuzou na báze a miernejším červenením dužiny. Klobúk má zvyčajne mäsitejší ako typ a rastie najčastejšie v záhradách, na kompostoch a na iných podobných miestach. Je rovnako jedlá a dobrá ako typická bedľa červenejúca. POZOR! Bedľa červenejúca záhradná je jedovatá huba!


Zmeny urobil: Ing. Peter Pellionis
Dátum: 20.07.2007 14:00

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Podobná a blízko príbuzná je bedľa červenejúca záhradná - Macrolepiota rhacodes var. horteruis. Líši sa od predošlej najmä bledším klobúkom, hrubším a kratším hlúbikom s nápadne hrubou hľuzou na báze a miernejším červenením dužiny. Klobúk má zvyčajne mäsitejší ako typ a rastie najčastejšie v záhradách, na kompostoch a na iných podobných miestach. Je rovnako jedlá a dobrá ako typická bedľa červenejúca. 1Podobná a blízko príbuzná je bedľa červenejúca záhradná - Macrolepiota rhacodes var. horteruis. Líši sa od predošlej najmä bledším klobúkom, hrubším a kratším hlúbikom s nápadne hrubou hľuzou na báze a miernejším červenením dužiny. Klobúk má zvyčajne mäsitejší ako typ a rastie najčastejšie v záhradách, na kompostoch a na iných podobných miestach. Je rovnako jedlá a dobrá ako typická bedľa červenejúca. POZOR! Bedľa červenejúca záhradná je jedovatá huba!


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 21.07.2006 09:01

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Vitt.) Sing.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Macrolepiota rhacodes (Vitt.) Sing.; Lepiota rhacodes (Vitt.) Quél.;


Úvodné znenie

Zdroj: Aurel Dermek, Albert Pilát
Poznávajme huby
Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 27.10.2004 08:18

Bedľa červenejúca

Macrolepiota rachodes
Bedla červenající

Jedlá huba
Výskyt: VII. - X.

Klobúk/Plodnica:

Klobúk má 50-150 mm v priemere, najprv je vajcovite guľovitý, neskôr zvoncovite klenutý a napokon plocho rozprestretý, v strede s malým alebo veľkým hrboľom. Na povrchu je rozpukaný na nápadne veľké šupiny, ktoré sú spočiatku bledohnedé, neskôr tmavšie hnedé a škridlicovite usporiadané, iba v strede zostáva pokožka jednoliata, nerozpukaná.

Plodná časť:

Lupene sú 12-15 mm široké, smerom k hlúbiku zúžené, husté, bruškaté, pri hlúbiku odsadené, biele, v dospelosti s červenkastým ostrím, po poranení červenejú.

Hlúbik:

Hlúbik je 120-150 mm dlhý a 10-15 mm hrubý, rúrkovite dutý, holý a hladký, takmer valcovitý, hore stenčený, dolu hľuzovite zhrubnutý; z dužiny klobúka sa dá ľahko vylomiť. Za mladi je belavý až krémovookrový, v dospelosti tmavší, takmer až červenkastohnedý, po poranení červenie. V hornej tretine má pohyblivý vatovite vláknitý prsteň, na okraji rozdelený na dve vrstvy.

Dužina:

Dužina je biela, na vzduchu sa sfarbuje najprv na oranžovočerveno, neskôr na červeno a napokon na hrdzavo, v klobúku je vatovitá a v hlúbiku takmer drevnatá, veľmi aromatická, chuť má menej kvalitnú ako bedľa vysoká.

Výtrusný prach:

Výtrusný prach je biely.

Výskyt:

Bedľa červenejúca rastie od júla do októbra v listnatých aj ihličnatých lesoch, miestami hojne i pod agátmi (juž. Slovensko). Je rozšírená v celom miernom pásme severnej pologule, ako aj v Austrálii.

Význam:

Je to dobrá jedlá huba, avšak nie taká vynikajúca chuťou ako bedľa vysoká. Dá sa upravovať na rozmanité spôsoby.

Poznámka / Zaujímavosti:

Podobná a blízko príbuzná je bedľa červenejúca záhradná - Macrolepiota rhacodes var. horteruis. Líši sa od predošlej najmä bledším klobúkom, hrubším a kratším hlúbikom s nápadne hrubou hľuzou na báze a miernejším červenením dužiny. Klobúk má zvyčajne mäsitejší ako typ a rastie najčastejšie v záhradách, na kompostoch a na iných podobných miestach. Je rovnako jedlá a dobrá ako typická bedľa červenejúca.