Úvodná stránka » Atlas rastlín » Atlas rastlín - Zoznam »

Festuca arundinacea X Lolium multiflorum

Bežný druh
Kvitnutie: V. - VI.

Stanovište / Rozšírenie:

Dnes velmi běžně rozšířený mezirodový hybrid především na pastvinách, loukách a polích, kde je uměle vyséván. Dnes jej lze nalézt na řadě pastvin, např. v Nízkém Jeseníku je hojně rozšířen na pastvách krav. Mj. se vysévá v monokulturách na polích, kde se pěstuje jako semenářsky množitelný porost.

Význam:

Vysévá se hlavně na pastvinách a loukách určených pro produkci sena pro dobytek. Tento hybrid je výsledkem umělé hybridizace, která měla za cíl zkombinovat pozitivní fenotypové vlastnosti z hlediska odolnosti, výnosnosti a lepší stravitelnosti pro dobytek.
Z hospodářského hlediska má tak velmi vysoký význam, z hlediska ekologického představuje nepůvodní druh naší flóry, který má kvůli svým pozitivním vlastnostem zlepšujícím výnosnost a odolnost, potenciál negativně působit na původní druhy trav naší flóry a ty negativně selektovat a vytlačovat. Na pastvinách, kde se tento druh vyskytuje, je sice stejně bohatá diverzita kvetoucích rostlin, avšak dost chudá diverzita lipnicovitých druhů, tento druh zde tvoří dominantní druh travního společenstva - "Festulolion".

Podobné druhy:

Festuca arundinacea - typ kostřavovitý má na první pohled podstatně větší klásky, avšak od tohoto rodičovského druhu se příliš morfologicky neliší.
Lolium multiflorum

Poznámka / Zaujímavosti:

Lze se setkat se 2 fenotypy, které se liší jak procentuálním zastoupením genotypu svých rodičovských druhů, tak morfologicky.
1. typ kostřavovitý (typus festucoides) má 90% genu rodičovského druhu Festuca arundinacea a fenotypově tento druh dost připomíná.
2. typ jílkovitý (typus loliaceum) má 90% genu rodičovského druhu Lolium multiflorum a fenotypově tento druh dost připomíná.

Kromě tohoto mezirodového hybridu se lze setkat také s dalšími hybridy podobných kombinací:
x Festulolium braunii - Lolium multiflorum X Festuca pratensis
x Festulolium holmbergii - Lolium perenne X Festuca arundinacea
x Festulolium loliaceum - Lolium perenne × Festuca pratensis

Vedecké zaradenie:

Plantae > Liliopsida > Poales > Poaceae > Festuca

Synonymum:

X Festulolium

Autor popisu:

Hlavná úprava: Bc. Patrik Mlčoch (15. 06. 2019)

Fotografie z galérií užívateľov ({{countOfImagesTotal}})

Aktuálne nemáme žiadne fotografie tohoto druhu.


Ext. zdroje

Aktuálne nie sú známe žiadne externé zdroje.


Mapa rozšírenia

mapa rozsirenia