Úvodná stránka » Atlas rastlín »

Atlas rastlín - České názvy

Zvoľte si usporiadanie:

V zozname sú zobrazené len položky, ktoré majú známe meno vo vybranom jazyku. Pre kompletný zoznam si zvoľte usporiadanie podľa latinského názvu.-   á   b   c   č   d   f   h   ch   i   j   k   l   m   n   o   p   r   ř   s   š   t   u   v   w   y   z   ž

Český názov Latinský názov Slovenský názov
jablečník cizíMarrubium peregrinumjablčník cudzí
jablečník obecnýMarrubium vulgarejablčník obyčajný
 Prehľad rastlín rodu jablečník 
 
jabloň domácíMalus domesticajabloň domáca
jabloň lesníMalus sylvestrisjabloň planá
 Prehľad rastlín rodu jabloň 
 
jahodka indickáDuchesnea indicapajahoda indická
 
jahodník obecnýFragaria vescajahoda obyčajná
jahodník trávniceFragaria viridisjahoda trávnicová
jahodník truskavecFragaria moschatajahoda drúzgavicová
jahodník viržinskýFragaria virginianajahoda virgínska
 Prehľad rastlín rodu jahodník 
 
jalovec červenoplodýJuniperus oxycedrusborievka
 
Jalovec fénickýJuniperus phoeniceaborievka
 
jalovec obecnýJuniperus communisborievka obyčajná
jalovec obecný nízkýJuniperus communis subsp. alpinaborievka alpínska
 Prehľad rastlín rodu jalovec 
 
jamovec širokolistýPhillyrea latifolia-
 
janovec metlatýSarothamnus scopariusprútnatec metlovitý
 
jarmankaAstrantia carniolicajarmanka
jarmanka většíAstrantia majorjarmanka väčšia
 Prehľad rastlín rodu jarmanka 
 
jarva žilnatáCnidium dubiumpálčivka žilkatá
 
jasan pensylvánskýFraxinus pennsylvanicajaseň červený
jasan zimnářFraxinus ornusjaseň mannový
jasan ztepilýFraxinus excelsiorjaseň štíhly
 Prehľad rastlín rodu jasan 
 
jasmín křovitýJasminum fruticansjazmín
 
jaterník podléškaHepatica nobilispečeňovník trojlaločný
jaterník sedmihradskýHepatica transsilvanicapečeňovník sedmohradský
 Prehľad rastlín rodu jaterník 
 
javor babykaAcer campestrejavor poľný
javor francouzskýAcer monspessulanum subsp. monspessulanumjavor francúzský
javor jasanolistýNegundo aceroidesjavorovec jaseňolistý
javor klenAcer pseudoplatanusjavor horský
javor mléčAcer platanoidesjavor mliečny
javor stříbrnýAcer saccharinumjavor cukrový
javor tatarskýAcer tataricumjavor tatarský
 Prehľad rastlín rodu javor 
 
jazýček jadranskýHimantoglossum adriaticumjazýčkovec jadranský
jazýček kozlíHimantoglossum hircinumjazýčkovec
jazýček východníHimantoglossum caprinumjazýčkovec východný
 Prehľad rastlín rodu jazýček 
 
ječmen myšíHordeum murinumjačmeň myší
ječmen štětinatýHordeum geniculatumjačmeň tuhoštetinatý
 Prehľad rastlín rodu ječmen 
 
ječmenka evropskáHordelymus europaeusjačmienka európska
 
jedle bělokoráAbies albajedľa biela
 
jednokvítek velekvětýMoneses uniflorajednokvietok veľkokvetý
 
jednořadkaNostoc communenostok
 
jehlice nizounkáOnonis pusillaihlica nízka
jehlice rolníOnonis arvensisihlica roľná
jehlice trnitáOnonis spinosaihlica tŕnitá
 Prehľad rastlín rodu jehlice 
 
jelení jazyk celolistýPhyllitis scolopendriumjazyk jelení
 
jerlín japonskýSophora japonicasofora japonská
 
jeřáb břekSorbus torminalisjarabina brekyňová
jeřáb DominůvSorbus dominiijarabina Dominova
jeřáb chlumníSorbus collinajarabina
jeřáb krasovýSorbus eximiajarabina
jeřáb mukSorbus ariajarabina mukyňová
jeřáb oskerušeSorbus domesticajarabina oskorušová
jeřáb PekárovéSorbus pekarovaejarabina pekárovská
jeřáb prostředníSorbus intermediajarabina prostredná
jeřáb ptačíSorbus aucupariajarabina vtáčia
 Prehľad rastlín rodu jeřáb 
 
jestřabina lékařskáGalega officinalisjastrabina lekárska
 
jestřábníkHieracium sp.jastrabník
jestřábník alpskýHieracium alpinumjastrabník alpínsky
jestřábník BauhinůvPilosella bauhiniichlpánik Bauhinov
jestřábník bledý šedavýHieracium schmidtii subsp. candicansjastrabník
jestřábník černohlavýHieracium melanocephalumjastrabník
jestřábník černýHieracium atratumjastrabník čierny
jestřábník hadincovitýPilosella echioideschlpánik hadincovitý
jestřábník hladkýHieracium laevigatumjastrabník hladký
jestřábník hroznatýHieracium racemosumjastrabník strapcovitý
jestřábník huňatýHieracium villosumjastrabník huňatý
jestřábník hustokvětýPilosella densiflorachlpánik nakopený
jestřábník chlupáčekPilosella officinarumchlpánik obyčajný
jestřábník chlupatýHieracium pilosumjastrabník chlpatý
jestřábník kalnýHieracium stygiumjastrabník pochmúrny
jestřábník květnatýPilosella floribundachlpánik mnohokvetý
jestřábník načernalýHieracium nigritumjastrabník počerný
jestřábník nasivělýHieracium glaucinumjastrabník sivastý
jestřábník okoličnatýHieracium umbellatumjastrabník okolíkatý
jestřábník oranžovýPilosella aurantiacachlpánik oranžový
 Prehľad rastlín rodu jestřábník 
 
Jestřábník pomíchanýHieracium mixtumjastrabník
 
jestřábník prorostlíkovitýHieracium bupleuroidesjastrabník prerastlíkový
jestřábník RohlenůvHieracium rohlenaejastrabník
jestřábník savojskýHieracium sabaudumjastrabník savojský
jestřábník skvrnitýHieracium maculatumjastrabník škvrnitý
jestřábník sněžnickýHieracium nivimontisjastrabník
jestřábník štětinatýPilosella rothianachlpánik Rothov
jestřábník trsnatýPilosella caespitosachlpánik lúčny
jestřábník úzkolistýPilosella piloselloideschlpánik úzkolistý
jestřábník velkoúbornýPilosella macranthachlpánik veľkoúborový
jestřábník vrcholičnatýPilosella cymosachlpánik vrcholíkatý
jestřábník zedníHieracium murorumjastrabník lesný
 Prehľad rastlín rodu jestřábník 
 
jetelTrifolium sarosienseďatelina šarišská
jetelTrifolium strictumďatelina tuhá
jetelTrifolium vesiculosumďatelina
jetelTrifolium sp.ďatelina
jetel alpínskýTrifolium alpestreďatelina alpská
jetel bledožlutýTrifolium ochroleuconďatelina bledožltá
jetel červenavýTrifolium rubensďatelina červenastá
jetel hnědýTrifolium badiumďatelina hnedá
jetel horskýTrifolium montanumďatelina horská
jetel hranatýTrifolium angulatumďatelina hranatá
jetel inkarnátTrifolium incarnatumďatelina purpurová
jetel jahodnatýTrifolium fragiferumďatelina jahodovitá
jetel jahodnatý opomíjenýTrifolium bonanniiďatelina Bonannova
jetel kaštanovýTrifolium spadiceumďatelina gaštanovohnedá
jetel ladníTrifolium campestreďatelina poľná
jetel lučníTrifolium pratenseďatelina lúčna
jetel panonskýTrifolium pannonicumďatelina panónska
jetel plazivýTrifolium repensďatelina plazivá
jetel pochybnýTrifolium dubiumďatelina pochybná
jetel prostředníTrifolium flexuosumďatelina ohnutá
jetel purpurovýTrifolium purpureumďatelina
jetel rolníTrifolium arvenseďatelina roľná
jetel zlatýTrifolium aureumďatelina zlatožltá
jetel zvrhlýTrifolium hybridumďatelina hybridná
jetel žíhanýTrifolium striatumďatelina pruhovaná
 Prehľad rastlín rodu jetel 
 
ježatka kuří nohaEchinochloa crus-galliježatka kuria
 
jílek mnohokvětýLolium multiflorummätonoh mnohokvetý
jílek vytrvalýLolium perennemätonoh trváci
 Prehľad rastlín rodu jílek 
 
jilm habrolistýUlmus minorbrest hrabolistý
jilm horskýUlmus glabrabrest horský
jilm vazUlmus laevisbrest väzový
 Prehľad rastlín rodu jilm 
 
jinan dvoulaločnýGinkgo bilobaginkgo dvojlaločné
 
jirnice modráPolemonium caeruleumvojnovka belasá
 
jírovec maďalAesculus hippocastanumpagaštan konský
jírovec pleťovýAesculus x carneapagaštan pleťový
 Prehľad rastlín rodu jírovec 
 
jitrocel černavý karpatskýPlantago atrata subsp. carpaticaskorocel černastý karpatský
jitrocel černavý sudetskýPlantago atrata subsp. sudeticaskorocel černastý sudetský
jitrocel chudokvětýPlantago uliginosaskorocel barinný
jitrocel kopinatýPlantago lanceolataskorocel kopijovitý
jitrocel nejvyššíPlantago altissimaskorocel najvyšší
jitrocel písečnýPsyllium arenariumskorocelovec piesočný
jitrocel prostředníPlantago mediaskorocel prostredný
jitrocel přímořskýPlantago maritimaskorocel prímorský
jitrocel přímořský brvitýPlantago maritima subsp. salsaskorocel prímorský slaniskový
jitrocel tenkokvětýPlantago tenuifloraskorocel tenkokvetý
jitrocel většíPlantago majorskorocel väčší
 Prehľad rastlín rodu jitrocel 
 
jmelí bíléViscum albumimelo biele