Úvodná stránka » Atlas rastlín »

Atlas rastlín - Rad Saxifragales

Názov huby Obrázky
Aeonium arboreum
Aeonium spathulatum
eonium
eonium kopisťovité
Aizopsis hybrida
aizopsis hybridný
Rozchodník zvrhlý
Bergenia crassifolia
bergénia tučnolistá
bergénie tučnolistá
Bryophyllum delagoense
púčikovec
Crassula ovata
tučnolist vajcovitý
tlustice vejčitá
Hamamelis mollis
hamamel mäkký
vilín měkký
Hylotelephium argutum
rozchodníkovec obyčajný
rozchodník zubatý
Hylotelephium jullianum
rozchodníkovec kroviskový
rozchodníkovec křovištní
Hylotelephium maximum
rozchodníkovec najväčší
rozchodníkovec velký
Hylotelephium spectabile
rozchodníkovec nádherný
rozchodník nádherný
Chrysosplenium alternifolium
slezinovka striedavolistá
mokrýš střídavolistý
Chrysosplenium oppositifolium
slezinovka
mokrýš vstřícnolistý
Obrázok nie je k dispozícii
Jovibarba globifera
skalničník guľkovitý
netřeskovec výběžkatý
Jovibarba globifera subsp. tatrensis
skalničník guľkovitý tatranský
netřeskovec
Obrázok nie je k dispozícii
Jovibarba heuffelii
skalničník
netřeskovec
Myriophyllum spicatum
stolístok klasnatý
stolístek klasnatý
Myriophyllum verticillatum
stolístok praslenatý
stolístek přeslenitý
Orostachys thyrsiflora
skalnica
Paeonia mascula subsp. mascula
pivonka červená
Rhodiola rosea
rozchodnica ružová
rozchodnice růžová
Ribes alpinum
ríbezľa alpínska
rybíz alpínský
Ribes aureum
ríbezľa zlatá
meruzalka zlatá
Ribes odoratum
ríbezľa voňavá
meruzalka vonná
Ribes petraeum
ríbezľa skalná
rybíz skalní
Obrázok nie je k dispozícii
Ribes rubrum
ríbezľa červená
rybíz červený
Ribes sanguineum
ríbezľa krvavá
meruzalka krvavá
Ribes uva-crispa
ríbezľa egrešová
meruzalka srstka
Ribes uva-crispa subsp. grossularia
ríbezľa egrešová žliazkatá
srstka angrešt žláznatá
Saxifraga adscendens
lomikameň vystupujúci
lomikámen skalní
Saxifraga aizoides
lomikameň vždyzelený
lomikámen vždyživoucí
Saxifraga androsacea
lomikameň pochybkový
lomikámen pochybkovitý
Saxifraga aspera
lomikameň
lomikámen
Saxifraga bryoides
lomikameň machovitý
lomikámen prutníkovitý
Saxifraga bulbifera
lomikameň cibuľkatý
lomikámen cibulkatý
Saxifraga caesia
lomikameň sivý
lomikámen sivý
Saxifraga carpatica
lomikameň karpatský
lomikámen karpatský
Saxifraga cotyledon
lomikameň nádherný
Saxifraga crustata
lomikameň
lomikámen korovitý
Saxifraga granulata
lomikameň zrnitý
lomikámen zrnatý
Saxifraga grisebachii subsp. montenegrina
lomikameň
Saxifraga hieraciifolia
lomikameň jastrabníkolistý
lomikámen jestřábníkolistý
Saxifraga hostii
lomikameň
lomikámen Hostův
Saxifraga hypnoides
lomikameň rakytový
Saxifraga moschata
lomikameň pižmový
lomikámen pižmový
Saxifraga mutata
lomikameň pozmenený
lomikámen oranžový
Saxifraga oppositifolia
lomikameň protistojnolistý
lomikámen vstřícnolistý
Saxifraga paniculata
lomikameň metlinatý
lomikámen vždyživý
Saxifraga pedemontana subsp. cymosa
lomikameň
lomikámen piemontský
Saxifraga retusa
lomikameň zohnutolistý
lomikámen nachový
Saxifraga rosacea subsp. sponhemica
lomikameň trsnatý
lomikámen trsnatý křehký
Saxifraga rosacea subsp. steinmannii
lomikameň trsnatý
lomikámen trsnatý vlnatý
Saxifraga rotundifolia
lomikameň okrúhlolistý
lomikámen okrouhlolistý
Saxifraga sedoides
lomikameň
lomikámen
Saxifraga sibirica
lomikameň sibírsky
lomikámen sibiřský
Saxifraga sp.
lomikameň
lomikámen
Saxifraga spruneri
lomikameň
Saxifraga squarrosa
lomikameň
lomikámen kostrbatý
Saxifraga stellaris
lomikameň
lomikámen hvězdovitý
Saxifraga tridactylites
lomikameň trojprstý
lomikámen trojprstý
Saxifraga wahlenbergii
lomikameň trváci
lomikámen tatranský
Sedum acre
rozchodník prudký
rozchodník ostrý
Sedum aetnense
rozchodník
rozchodník
Sedum album
rozchodník biely
rozchodník bílý
Sedum alpestre
rozchodník alpínsky
rozchodník horský
Sedum annuum
rozchodník ročný
rozchodník roční
Obrázok nie je k dispozícii
Sedum atratum
rozchodník černastý
rozchodník temný
Sedum caeruleum
rozchodník
Sedum dasyphyllum
rozchodník sivý
rozchodník sivý
Sedum hispanicum
rozchodník španielsky
rozchodník španělský
Sedum lydium
rozchodník lýdijský
rozchodník lydský
Sedum rubens
rozchodník
rozchodník
Sedum rupestre
rozchodník skalný
rozchodník suchomilný
Sedum sexangulare
rozchodník šesťradový
rozchodník šestiřadý
Sedum sp.
rozchodník
rozchodník
Sedum villosum
rozchodník huňatý
rozchodník huňatý
Sempervivum arachnoideum
skalnica pavučinatá
netřesk pavučinatý
Sempervivum tectorum
skalnica strechová
netřesk střešní
Sempervivum tectorum subsp. tectorum
skalnica strechová pravá
netřesk střešní pravý
Sempervivum wettsteinii
skalnica Wettsteinova
netřesk horský
Sempervivum wettsteinii subsp. heterophyllum
skalnica Wettsteinova veľkolistá
netřesk
Obrázok nie je k dispozícii
Spathulata spuria
rozchodec pochybný
rozchodník pochybný
Tillaea aquatica
tilovka vodná
masnice vodní
Obrázok nie je k dispozícii
Umbilicus horizontalis
Umbilicus rupestris
stenový pupočník
pupec štěrbinový