Úvodná stránka » Atlas rastlín »

Atlas rastlín - Rad Hypnales

Názov huby Obrázky
Amblystegium serpens
pavucinovec plazivý
rokýtek obecný
Obrázok nie je k dispozícii
Anomodon attenuatus
drsnolist stenčený
klaminka ztenčená
Anomodon viticulosus
drsnolist viničovitý
klaminka keříčkovitá
Brachythecium albicans
bankovec belavý
baňatka bělavá
Brachythecium rutabulum
bankovec obyčajný
baňatka obecná
Brachythecium salebrosum
bankovec hrboľatý
baňatka draslavá
Brachythecium starkei
bankovec
baňatka Starkeova
Calliergonella cuspidata
barinovka hrotitá
károvka hrotitá
Cirriphyllum piliferum
hájovka chluponosná
Climacium dendroides
rebríčkovec stromkovitý
drabík stromkovitý
Ctenidium molluscum
hrebienok mäkký
hřebenitka měkkounká
Drepanocladus aduncus
kosáčik zakrivený
srpnatka zahnutá
Drepanocladus cossonii
kosáčik
štírovec prostřední
Eurhynchium angustirete
ostnatec Zetterstedtov
trněnka Zetterstedtova
Obrázok nie je k dispozícii
Eurhynchium praelongum
ostnatec
trněnka prodloužená
Fontinalis antipyretica
prameňovka obyčajná
Hamatocaulis vernicosus
kosáčik
srpnatka fermežová
Obrázok nie je k dispozícii
Homalia trichomanoides
sploštenka slezinníkovitá
zploštělec sleziníkový
Homalothecium lutescens
hodvábnik žltkastý
hedvábitec žlutý
Hylocomium splendens
rakytník lesklý
rokytník lesklý
Hypnum cupressiforme
rakyt cyprusovitý
rokyt cypřišovitý
Hypnum jutlandicum
rakyt
rokyt vřesovitý
Neckera crispa
šupinka kučeravá
sourubka kadeřavá
Palustriella commutata
kosierik
hrubožebrec proměnlivý
Palustriella decipiens
kosierik
hrubožebrec tuhý
Palustriella falcata
kosierik
hrubožebrec srpovitý
Plagiothecium cavifolium
lesklec
lesklec dutolistý
Plagiothecium curvifolium
lesklec krivolistý
lesklec křivolistý
Pleurozium schreberi
porastník Schreberov
travník Schreberův
Pseudoscleropodium purum
lazovec čistý
Ptilium crista-castrensis
perovec hrebeňovitý
pérovec hřebenitý
Rhytidiadelphus squarrosus
kostrbatec strapatý
kostrbatec zelený
Rhytidiadelphus triquetrus
kostrbatec trojrohý
kostrbatec tříkoutý
Sanionia uncinata
kosáčik
srpnatka háčkovitá
Thuidium abietinum
tujovička jedľová
zpeřenka jedlová
Thuidium tamariscinum
tujovička tamarišková
zpeřenka tamaryšková