Úvodná stránka » Atlas rastlín »

Atlas rastlín - Rad Alismatales

Názov huby Obrázky
Alisma gramineum
žabník trávovitý
žabník trávolistý
Obrázok nie je k dispozícii
Alisma lanceolatum
žabník kopijovitý
žabník kopinatý
Alisma plantago-aquatica
žabník skorocelový
žabník jitrocelový
Arisarum vulgare
áronovec obyčajný
křivuška obecná
Arum alpinum
áron alpský
árón východní
Arum concinnatum
áron
árón
Arum italicum
áron
árón italský
Arum maculatum
áron škvrnitý
árón plamatý
Butomus umbellatus
okrasa okolíkatá
šmel okoličnatý
Calla palustris
diablik močiarny
ďáblík bahenní
Dracunculus vulgaris
drakovec
drakovec obecný
Elodea canadensis
vodomor kanadský
vodní mor kanadský
Obrázok nie je k dispozícii
Hydrocharis morsus-ranae
vodnianka žabia
voďanka žabí
Lemna minor
žaburinka menšia
okřehek menší
Lemna trisulca
žaburinka trojbrázdová
okřehek trojbrázdý
Najas marina
riečňanka prímorská
řečanka přímořská
Najas minor
riečňanka menšia
řečanka menší
Pistia stratiotes

babelka řezanovitá
Potamogeton acutifolius
červenavec ostrolistý
rdest ostrolistý
Obrázok nie je k dispozícii
Potamogeton alpinus
červenavec alpínsky
rdest alpský
Potamogeton crispus
červenavec kučeravý
rdest kadeřavý
Potamogeton lucens
červenavec lesklý
rdest světlý
Potamogeton natans
červenavec plávajúci
rdest vzplývavý
Potamogeton nodosus
červenavec uzlatý
rdest uzlinatý
Potamogeton pectinatus
červenavec hrebenatý
rdest hřebenitý
Potamogeton perfoliatus
červenavec prerastenolistý
rdest prorostlý
Potamogeton pusillus
červenavec maličký
rdest maličký
Sagittaria latifolia
šípovka
šípatka širolistá
Sagittaria sagittifolia
šípovka vodná
šípatka vodní
Scheuchzeria palustris
blatnica močiarna
blatnice bahenní
Spirodela polyrhiza
spirodelka mnohokoreňová
závitka mnohokořenná
Stratiotes aloides
rezavka aloovitá
řezan pilolistý
Tofieldia pusilla
kosatka nízka
Triglochin maritima
barička prímorská
bařička přímořská
Triglochin palustre
barička močiarna
bařička bahenní
Wolffia arrhiza
drobuľka bezkoreňová
drobnička bezkořenná
Zannichellia palustris
zanichelka močiarna
šejdračka bahenní