Úvodná stránka » Atlas rastlín »

Atlas rastlín - Čelaď Saxifragaceae

Názov huby Obrázky
Bergenia crassifolia
bergénia tučnolistá
bergénie tučnolistá
Chrysosplenium alternifolium
slezinovka striedavolistá
mokrýš střídavolistý
Chrysosplenium oppositifolium
slezinovka
mokrýš vstřícnolistý
Obrázok nie je k dispozícii
Saxifraga adscendens
lomikameň vystupujúci
lomikámen skalní
Saxifraga aizoides
lomikameň vždyzelený
lomikámen vždyživoucí
Saxifraga androsacea
lomikameň pochybkový
lomikámen pochybkovitý
Saxifraga aspera
lomikameň
lomikámen
Saxifraga bryoides
lomikameň machovitý
lomikámen prutníkovitý
Saxifraga bulbifera
lomikameň cibuľkatý
lomikámen cibulkatý
Saxifraga caesia
lomikameň sivý
lomikámen sivý
Saxifraga carpatica
lomikameň karpatský
lomikámen karpatský
Saxifraga cotyledon
lomikameň nádherný
Saxifraga crustata
lomikameň
lomikámen korovitý
Saxifraga granulata
lomikameň zrnitý
lomikámen zrnatý
Saxifraga grisebachii subsp. montenegrina
lomikameň
Saxifraga hieraciifolia
lomikameň jastrabníkolistý
lomikámen jestřábníkolistý
Saxifraga hostii
lomikameň
lomikámen Hostův
Saxifraga hypnoides
lomikameň rakytový
Saxifraga moschata
lomikameň pižmový
lomikámen pižmový
Saxifraga mutata
lomikameň pozmenený
lomikámen oranžový
Saxifraga oppositifolia
lomikameň protistojnolistý
lomikámen vstřícnolistý
Saxifraga paniculata
lomikameň metlinatý
lomikámen vždyživý
Saxifraga pedemontana subsp. cymosa
lomikameň
lomikámen piemontský
Saxifraga retusa
lomikameň zohnutolistý
lomikámen nachový
Saxifraga rosacea subsp. sponhemica
lomikameň trsnatý
lomikámen trsnatý křehký
Saxifraga rosacea subsp. steinmannii
lomikameň trsnatý
lomikámen trsnatý vlnatý
Saxifraga rotundifolia
lomikameň okrúhlolistý
lomikámen okrouhlolistý
Saxifraga sedoides
lomikameň
lomikámen
Saxifraga sp.
lomikameň
lomikámen
Saxifraga spruneri
lomikameň
Saxifraga squarrosa
lomikameň
lomikámen kostrbatý
Saxifraga stellaris
lomikameň
lomikámen hvězdovitý
Saxifraga tridactylites
lomikameň trojprstý
lomikámen trojprstý
Saxifraga wahlenbergii
lomikameň trváci
lomikámen tatranský