Úvodná stránka » Atlas rastlín »

Atlas rastlín - Čelaď Plantaginaceae

Názov huby Obrázky
Antirrhinum majus
papuľka väčšia
hledík větší
Antirrhinum majus subsp. tortuosum
papuľka
Obrázok nie je k dispozícii
Antirrhinum siculum
papuľka
Cymbalaria muralis
cimbalok múrový
zvěšinec zední
Digitalis ferruginea
náprstník
náprstník rezavý
Digitalis grandiflora
náprstník veľkokvetý
náprstník velkokvětý
Digitalis laevigata
náprstník
Digitalis lanata
náprstník vlnatý
náprstník vlnatý
Digitalis lutea
náprstník žltý
náprstník žlutý
Digitalis purpurea
náprstník červený
náprstník červený
Digitalis viridiflora
náprstník
náprstník
Gratiola officinalis
graciola lekárska
konitrud lékařský
Kickxia elatine
oštepovka obyčajná
úporek hrálovitý
Kickxia lanigera
oštepovka
úporek
Kickxia spuria
oštepovka pochybná
úporek pochybný
Limosella aquatica
blatnička vodná
blatěnka vodní
Linaria pelisseriana
pyštek
inice
Linaria reflexa
pyštek
Linaria repens
pyštek
lnice plazivá
Linaria triphylla
pyštek
Microrrhinum minus
papyštek menší
hledíček menší
Misopates orontium
papulienka roľná
šklebivec přímý
Paederota bonarota

rozrazilec Bounarotův
Paederota lutea
veronikovec žltý
rozrazilec žlutý
Plantago afra
skorocel blškový
jitrocel blešníkový
Plantago altissima
skorocel najvyšší
jitrocel nejvyšší
Plantago atrata subsp. carpatica
skorocel černastý karpatský
jitrocel černavý karpatský
Plantago atrata subsp. sudetica
skorocel černastý sudetský
jitrocel černavý sudetský
Plantago coronopus
skorocel vrania nôžka
jitrocel vraní nožka
Plantago cretica
skorocel
jitrocel
Plantago lanceolata
skorocel kopijovitý
jitrocel kopinatý
Plantago major
skorocel väčší
jitrocel větší
Plantago major subsp. winteri
skorocel väčší Winterov
jitrocel větší slaniskový
Obrázok nie je k dispozícii
Plantago maritima
skorocel prímorský
jitrocel přímořský
Plantago maritima subsp. salsa
skorocel prímorský slaniskový
jitrocel přímořský brvitý
Plantago media
skorocel prostredný
jitrocel prostřední
Plantago tenuiflora
skorocel tenkokvetý
jitrocel tenkokvětý
Plantago uliginosa
skorocel barinný
jitrocel chudokvětý
Pseudolysimachion longifolium
veronikovec dlholistý
rozrazil dlouholistý
Pseudolysimachion orchideum
veronikovec vstavačovitý
rozrazil vstavačovitý
Pseudolysimachion spicatum
veronikovec klasnatý
rozrazil klasnatý
Pseudolysimachion spurium subsp. foliosum
veronikovec metlinatý listnatý
rozrazil latnatý širolistý
Veronica agrestis
veronika poľná
rozrazil polní
Obrázok nie je k dispozícii
Veronica anagallis-aquatica
veronika drchničkovitá
rozrazil drchničkovitý
Veronica arvensis
veronika roľná
rozrazil rolní
Veronica austriaca
veronika zubatá
rozrazil rakouský
Veronica beccabunga
veronika potočná
rozrazil potoční
Veronica catenata
veronika vodná
rozrazil pobřežní
Veronica dillenii
veronika Dillenova
rozrazil Dilleniův
Veronica filiformis
veronika nitkovitá
rozrazil nitkovitý
Veronica hederifolia
veronika brečtanolistá
rozrazil břečťanolistý
Veronica chamaedrys
veronika obyčajná
rozrazil rezekvítek
Veronica kellererii
veronika
rozrazil
Veronica officinalis
veronika lekárska
rozrazil lékařský
Veronica peregrina
veronika cudzia
rozrazil cizí
Veronica persica
veronika perzská
rozrazil perský
Veronica polita
veronika lesklá
rozrazil lesklý
Veronica praecox
veronika včasná
rozrazil časný
Veronica prostrata
veronika rozprestretá
rozrazil rozprostřený
Veronica scardica
veronika drobnolistá
rozrazil slanistý
Veronica scutellata
veronika štítovitá
rozrazil štítkovitý
Veronica sp.
veronika
rozrazil
Veronica sublobata
veronika laločnatá
rozrazil laločnatý
Veronica teucrium
veronika hrdobarkovitá
rozrazil ožankový
Veronica thessalica
veronika
Veronica triloba
veronika trojlaločná
rozrazil trojlaločný
Veronica triphyllos
veronika trojúkrojková
rozrazil trojklaný
Veronica verna
veronika jarná
rozrazil jarní
Veronica vindobonensis
veronika viedenská
rozrazil vídeňský