Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod oman

Názov rastliny Obrázky
oman
Inula verbascifolia
oman diviznolistý
oman
Inula crithmoides
oman přímořský
oman britský
Inula britannica
oman britský
oman hnidákovitý
Inula conyzae
oman hnidák
oman hodvábny
Inula oculus-christi
oman oko Kristovo
oman mečolistý
Inula ensifolia
oman mečolistý
oman nemecký
Inula germanica
oman německý
oman pravý
Inula helenium
oman pravý
oman srstnatý
Inula hirta
oman srstnatý
oman vŕbolistý
Inula salicina
oman vrbolistý