Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod nevädza

Názov rastliny Obrázky
nevädza
Cyanus pindicola
nevädza horská
Cyanus montanus
chrpa horská
nevädza mäkká
Cyanus mollis
chrpa horská měkká
nevädza poľná
Cyanus segetum
chrpa modrá
nevädza Triumfettova
Cyanus triumfettii
chrpa chlumní
nevädza Triumfettova konáristá
Cyanus triumfettii subsp. axillaris
chrpa chlumní širolistá