Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod lomikameň

Názov rastliny Obrázky
lomikameň
Saxifraga spruneri
lomikameň
Saxifraga squarrosa
lomikámen kostrbatý
lomikameň
Saxifraga exarata subsp. carniolica
lomikameň
Saxifraga sedoides
lomikámen
lomikameň
Saxifraga crustata
lomikámen korovitý
lomikameň
Saxifraga grisebachii subsp. montenegrina
lomikameň
Saxifraga caespitosa
lomikámen
lomikameň
Saxifraga pedemontana subsp. cymosa
lomikámen piemontský
lomikameň
Saxifraga aspera
lomikámen
lomikameň
Saxifraga stellaris
lomikámen hvězdovitý
lomikameň
Saxifraga adscendens subsp. discolor
lomikámen
lomikameň
Saxifraga sp.
lomikámen
lomikameň cibuľkatý
Saxifraga bulbifera
lomikámen cibulkatý
lomikameň jastrabníkolistý
Saxifraga hieraciifolia
lomikámen jestřábníkolistý
lomikameň karpatský
Saxifraga carpatica
lomikámen karpatský
lomikameň machovitý
Saxifraga bryoides
lomikámen prutníkovitý
lomikameň metlinatý
Saxifraga paniculata
lomikámen vždyživý
lomikameň okrúhlolistý
Saxifraga rotundifolia
lomikámen okrouhlolistý
lomikameň pižmový
Saxifraga moschata
lomikámen pižmový
lomikameň pochybkový
Saxifraga androsacea
lomikámen pochybkovitý
lomikameň pozmenený
Saxifraga mutata
lomikámen oranžový
lomikameň protistojnolistý
Saxifraga oppositifolia
lomikámen vstřícnolistý
lomikameň sivý
Saxifraga caesia
lomikámen sivý
lomikameň trojprstý
Saxifraga tridactylites
lomikámen trojprstý
lomikameň trsnatý
Saxifraga rosacea subsp. sponhemica
lomikámen trsnatý křehký
lomikameň trváci
Saxifraga wahlenbergii
lomikámen tatranský
lomikameň vystupujúci
Saxifraga adscendens
lomikámen skalní
lomikameň vždyzelený
Saxifraga aizoides
lomikámen vždyživoucí
lomikameň zohnutolistý
Saxifraga retusa
lomikámen nachový
lomikameň zrnitý
Saxifraga granulata
lomikámen zrnatý