Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod klinček

Názov rastliny Obrázky
klinček
Dianthus sternbergii
klinček
Dianthus sylvestris
klinček
Dianthus × lucae
hvozdík
klinček
Dianthus microlepis
hvozdík bulharský
klinček bradatý
Dianthus barbatus
hvozdík vousatý
Obrázok nie je k dispozícii
klinček bradatý nakopený
Dianthus barbatus subsp. compactus
hvozdík shloučený
klinček kartuziánsky
Dianthus carthusianorum
hvozdík kartouzek
klinček kartuziánsky hadcový
Dianthus carthusianorum subsp. capillifrons
hvozdík kartouzek hadcový
klinček kartuziánsky horský
Dianthus carthusianorum subsp. subalpinus
hvozdík kartouzek horský
klinček kartuziánsky pravý
Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum
hvozdík kartouzek pravý
Obrázok nie je k dispozícii
klinček kartuziánsky sudetský
Dianthus carthusianorum subsp. sudeticus
hvozdík kartouzek sudetský
klinček kartuziánsky širokolistý
Dianthus carthusianorum subsp. latifolius
hvozdík kartouzek širolistý
klinček kopcový
Dianthus collinus
Hvozdík chlumní
klinček ľadovcový
Dianthus glacialis
hvozdík ledovcový
klinček lesklý
Dianthus nitidus
hvozdík lesklý
klinček moravský
Dianthus moravicus
hvozdík moravský
klinček neskorý
Dianthus serotinus
hvozdík pozdní
klinček piesočný český
Dianthus arenarius subsp. bohemicus
hvozdík písečný český
klinček Pontederov
Dianthus pontederae
hvozdík Pontederův
klinček pyšný alpský
Dianthus superbus subsp. alpestris
hvozdík pyšný alpinský
klinček pyšný pravý
Dianthus superbus subsp. superbus
hvozdík pyšný pravý
klinček sivý
Dianthus gratianopolitanus
hvozdík sivý
klinček slzičkový
Dianthus deltoides
hvozdík kropenatý
klinček včasný
Dianthus praecox
hvozdík péřitý
klinček včasný Lumnitzerov
Dianthus praecox subsp. lumnitzeri
hvozdík Lumnitzerův
klinček včasný nepravý
Dianthus praecox subsp. pseudopraecox
hvozdík
klinček včasný pravý
Dianthus praecox subsp. praecox
hvozdík
klinček zväzkovitý
Dianthus armeria
hvozdík svazčitý