Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod čermeľ

Názov rastliny Obrázky
čermeľ bradatý
Melampyrum barbatum
černýš bradatý
čermeľ hájny
Melampyrum nemorosum var. praecox
černýš hajní časný
čermeľ hájny
Melampyrum nemorosum
černýš hajní
čermeľ hájny pravý
Melampyrum nemorosum subsp. nemorosum
černýš hajní pravý
čermeľ hrebenitý
Melampyrum cristatum
černýš hřebenitý
čermeľ hrebenitý letný
Melampyrum cristatum subsp. solstitiale
černýš hřebenitý časný
čermeľ lesný
Melampyrum sylvaticum
černýš lesní
čermeľ lúčny
Melampyrum pratense
černýš luční
čermeľ roľný
Melampyrum arvense
černýš rolní