Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod vrbica

Názov rastliny Obrázky
vrbica drobná
Lythrum tribracteatum
kyprej trojlistenný
vrbica prútnatá
Lythrum virgatum
kyprej prutnatý
vrbica vŕbolistá
Lythrum salicaria
kyprej vrbice
vrbica yzopolistá
Lythrum hyssopifolia
kyprej yzopolistý