Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod veronika

Názov rastliny Obrázky
veronika
Veronica kellererii
rozrazil
veronika
Veronica sp.
rozrazil
veronika alpínska
Veronica alpina
rozrazil
veronika bezlistá
Veronica aphylla
rozrazil bezlistý
veronika brečtanolistá
Veronica hederifolia
rozrazil břečťanolistý
veronika cudzia
Veronica peregrina
rozrazil cizí
veronika Dillenova
Veronica dillenii
rozrazil Dilleniův
veronika drchničkovitá
Veronica anagallis-aquatica
rozrazil drchničkovitý
veronika drobnolistá
Veronica scardica
rozrazil slanistý
veronika dúškolistá
Veronica serpyllifolia
rozrazil douškolistý
veronika horská
Veronica montana
rozrazil horský
veronika hrdobarkovitá
Veronica teucrium
rozrazil ožankový
veronika jarná
Veronica verna
rozrazil jarní
veronika kríčkovitá
Veronica fruticans
rozrazil keříčkatý
veronika laločnatá
Veronica sublobata
rozrazil laločnatý
veronika lekárska
Veronica officinalis
rozrazil lékařský
veronika lesklá
Veronica polita
rozrazil lesklý
veronika močiarna
Veronica anagalloides
rozrazil bažinný
Obrázok nie je k dispozícii
veronika nitkovitá
Veronica filiformis
rozrazil nitkovitý
veronika obyčajná
Veronica chamaedrys
rozrazil rezekvítek
veronika perzská
Veronica persica
rozrazil perský
veronika poľná
Veronica agrestis
rozrazil polní
Obrázok nie je k dispozícii
veronika potočná
Veronica beccabunga
rozrazil potoční
veronika roľná
Veronica arvensis
rozrazil rolní
veronika rozprestretá
Veronica prostrata
rozrazil rozprostřený
veronika štítovitá
Veronica scutellata
rozrazil štítkovitý
veronika tmavá
Veronica opaca
rozrazil matný
Obrázok nie je k dispozícii
veronika trojlaločná
Veronica triloba
rozrazil trojlaločný
veronika trojúkrojková
Veronica triphyllos
rozrazil trojklaný
veronika včasná
Veronica praecox
rozrazil časný
veronika viedenská
Veronica vindobonensis
rozrazil vídeňský
veronika vodná
Veronica catenata
rozrazil pobřežní
veronika zubatá
Veronica austriaca
rozrazil rakouský