Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod turica

Názov rastliny Obrázky
turica alpínska
Erigeron alpinus
turan
Obrázok nie je k dispozícii
turica jednoúborová
Erigeron uniflorus
turan
Obrázok nie je k dispozícii
turica karpatská
Erigeron atticus
turan
Obrázok nie je k dispozícii
turica ostrá
Erigeron acris
turan ostrý
turica podolská
Erigeron podolicus
turan podolský
turica uhorská
Erigeron hungaricus
turan