Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod štiavec

Názov rastliny Obrázky
štiavec alpský
Rumex alpinus
šťovík alpský
štiavec konský
Rumex hydrolapathum
šťovík koňský
štiavec kučeravý
Rumex crispus
šťovík kadeřavý
štiavec močiarny
Rumex palustris
šťovík bahenní
štiavec prímorský
Rumex maritimus
šťovík přímořský
štiavec tupolistý
Rumex obtusifolius
šťovík tupolistý
štiavec úzkolistý
Rumex stenophyllus
šťovík úzkolistý