Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod roripa

Názov rastliny Obrázky
roripa
Rorippa x armoracioides
Rukev křenovitá
roripa lesná
Rorippa sylvestris
rukev obecná
roripa močiarna
Rorippa palustris
rukev bažinná
roripa obojživelná
Rorippa amphibia
rukev obojživelná
roripa rakúska
Rorippa austriaca
rukev rakouská