Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod prvosienka

Názov rastliny Obrázky
prvosienka
Primula turkestanica
prvosenka
prvosienka
Primula denticulata
prvosenka zoubkatá
prvosienka bezbyľová
Primula acaulis
prvosenka bezlodyžná
prvosienka dlhokvetá
Primula halleri
prvosenka Hallerova
prvosienka dlhokvetá plocholistá
Primula halleri subsp. platyphylla
prvosenka Hallerova
prvosienka holá
Primula auricula
prvosenka lysá
prvosienka jarná
Primula veris
prvosenka jarní
prvosienka najmenšia
Primula minima
prvosenka nejmenší
prvosienka pomúčená
Primula farinosa
prvosenka pomoučená
prvosienka vyššia
Primula elatior
prvosenka vyšší