Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod plavúnik

Názov rastliny Obrázky
plavúnik
Diphasiastrum oellgaardii
plavuník Øellgaardův
plavúnik
Diphasiastrum zeilleri
plavuník Zeillerův
Obrázok nie je k dispozícii
plavúnik
Diphasiastrum tristachyum
plavuník cypřiškovitý
plavúnik alpínsky
Diphasiastrum alpinum
plavuník alpínský
plavúnik sploštený
Diphasiastrum complanatum
plavuník zploštělý