Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod močiarka

Názov rastliny Obrázky
močiarka niťovitolistá
Batrachium trichophyllum
lakušník niťolistý
močiarka okrúhla
Batrachium circinatum
lakušník okrouhlý
močiarka riečna
Batrachium fluitans
lakušník vzplývavý
močiarka Rioniho
Batrachium rionii
lakušník Rionův
močiarka štítovitá
Batrachium peltatum
lakušník štítnatý
močiarka vodná
Batrachium aquatile
lakušník vodní