Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod fialka

Názov rastliny Obrázky
fialka
Viola x scabra
violka
fialka
Viola pluricaulis
fialka
Viola sororia
violka
fialka
Viola x tatrae
violka
fialka
Viola grisebachiana
violka
fialka
Viola jordanii
violka
fialka
Viola sp.
violka
fialka alpínska
Viola alpina
violka alpská
fialka biela
Viola alba
violka bílá
fialka dácka
Viola dacica
violka dácká
fialka dvojkvetá
Viola biflora
violka dvoukvětá
fialka dvojlistá
Viola epipsila
violka olysalá
fialka Kitaibelova
Viola kitaibeliana
violka nejmenší
fialka kopcová
Viola collina
violka chlumní
fialka krovisková
Viola suavis
violka křovištní
fialka lesná
Viola reichenbachiana
violka lesní
fialka močiarna
Viola palustris
violka bahenní
fialka nízka
Viola pumila
violka nízká
fialka podivuhodná
Viola mirabilis
violka divotvárná
fialka premenlivá
Viola ambigua
violka obojetná
Obrázok nie je k dispozícii
fialka psia
Viola canina
violka psí
fialka Rivinova
Viola riviniana
violka Rivinova
fialka roľná
Viola arvensis
violka rolní
fialka Ruppova
Viola ruppii
violka psí horská
Obrázok nie je k dispozícii
fialka skalná
Viola rupestris
violka písečná
fialka slatinná
Viola stagnina
violka slatinná
fialka srstnatá
Viola hirta
violka srstnatá
fialka sutinová
Viola saxatilis
violka trojbarevná skalní
fialka sutinová pestrá
Viola saxatilis subsp. polychroma
violka trojbarevná různobarevná
fialka trojfarebná
Viola tricolor
violka trojbarevná
fialka voňavá
Viola odorata
violka vonná
fialka vyššia
Viola elatior
violka vyvýšená
fialka žltá sudetská
Viola lutea subsp. sudetica
violka žlutá sudetská