Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod farbovník

Názov rastliny Obrázky
farbovník obyčajný
Isatis tinctoria
boryt barvířský
farbovník poľný
Isatis campestris
boryt ladní
farbovník včasný
Isatis praecox
boryt barvířský časný