Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod chlpaňa

Názov rastliny Obrázky
chlpaňa
Luzula luzulina
bika žlutavá
chlpaňa hájna
Luzula luzuloides
bika bělavá
chlpaňa hájna medenočervená
Luzula luzuloides subsp. rubella
bika bělavá měděná
chlpaňa hájna pravá
Luzula luzuloides subsp. luzuloides
bika bělavá pravá
chlpaňa chlpatá
Luzula pilosa
bika chlupatá
chlpaňa lesná
Luzula sylvatica
bika lesní
chlpaňa obyčajná
Luzula divulgata
bika obecná
chlpaňa poľná
Luzula campestris
bika ladní