Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod chlpánik

Názov rastliny Obrázky
chlpánik Bauhinov
Pilosella bauhinii
jestřábník Bauhinův
chlpánik hadincovitý
Pilosella echioides
jestřábník hadincovitý
chlpánik lúčny
Pilosella caespitosa
jestřábník trsnatý
chlpánik mnohokvetý
Pilosella floribunda
jestřábník květnatý
chlpánik nakopený
Pilosella densiflora
jestřábník hustokvětý
chlpánik obyčajný
Pilosella officinarum
jestřábník chlupáček
chlpánik oranžový
Pilosella aurantiaca
jestřábník oranžový
chlpánik Rothov
Pilosella rothiana
jestřábník štětinatý
chlpánik úzkolistý
Pilosella piloselloides
jestřábník úzkolistý
chlpánik veľkoúborový
Pilosella macrantha
jestřábník velkoúborný
chlpánik vrcholíkatý
Pilosella cymosa
jestřábník vrcholičnatý