Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod starček

Názov rastliny Obrázky
starček
Senecio squalidus
starček
starček
Senecio cineraria
starček přímořský
starček
Senecio sp.
starček
starček abrotanolistý
Senecio abrotanifolius
starček
starček abrotanolistý karpatský
Senecio abrotanifolius subsp. carpathicus
starček karpatský
Obrázok nie je k dispozícii
starček barinný plstnatý
Senecio paludosus subsp. tomentosus
starček bažinný pravý
starček bludný
Senecio erraticus
starček bludný
starček erukolistý
Senecio erucifolius
starček roketolistý
Obrázok nie je k dispozícii
starček erukolistý úzkolistý
Senecio erucifolius subsp. tenuifolius
starček hercýnsky
Senecio hercynicus
starček hercynský
starček Jakubov
Senecio jacobaea
starček přímětník
starček jarný
Senecio vernalis
starček jarní
starček lepkavý
Senecio viscosus
starček lepkavý
starček lesný
Senecio sylvaticus
starček lesní
starček nemecký
Senecio germanicus
starček německý
Obrázok nie je k dispozícii
starček obyčajný
Senecio vulgaris
starček obecný
starček poriečny
Senecio sarracenicus
starček poříční
starček sivý
Senecio incanus
starček šedavý
Obrázok nie je k dispozícii
starček sivý kranský
Senecio incanus subsp. carniolicus
starček šedavý kraňský
starček skalný
Senecio rupestris
starček skalní
starček subalpínsky
Senecio subalpinus
starček podalpský
starček tôňomilný
Senecio umbrosus
starček stinný
starček vajcovitolistý
Senecio ovatus
starček Fuchsův
starček vodný
Senecio aquaticus
starček vodný
starček zlatožltý
Senecio doria
starček zlatý