Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod slezinník

Názov rastliny Obrázky
slezinník
Asplenium trichomanes subsp. pachyrachis
sleziník červený zakřivený
slezinník červený
Asplenium trichomanes
sleziník červený
slezinník čierny
Asplenium adiantum-nigrum
sleziník netíkovitý
Obrázok nie je k dispozícii
slezinník klinovolistý
Asplenium cuneifolium
sleziník hadcový
slezinník nepravý
Asplenium adulterinum
sleziník nepravý
slezinník rutovitý
Asplenium ruta-muraria
sleziník routička
slezinník severný
Asplenium septentrionale
sleziník severní
slezinník zelený
Asplenium viride
sleziník zelený