Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod dub

Názov rastliny Obrázky
dub balkánsky
Quercus frainetto
dub
dub cerový
Quercus cerris
dub cer
dub cezmínový
Quercus ilex
dub cesmínovitý
dub červený
Quercus rubra
dub červený
Obrázok nie je k dispozícii
dub kermesový
Quercus coccifera
dub kermesový
dub korkový
Quercus suber
dub korkový
dub letný
Quercus robur
dub letní
dub plstnatý
Quercus pubescens
dub pýřitý
dub zimný
Quercus petraea
dub zimní