Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Viola

Názov rastliny Obrázky
Viola alba
fialka biela
violka bílá
Viola alpina
fialka alpínska
violka alpská
Viola ambigua
fialka premenlivá
violka obojetná
Viola arvensis
fialka roľná
violka rolní
Viola biflora
fialka dvojkvetá
violka dvoukvětá
Viola calcarata subsp. zoysii
fialka vápnomilná Zoysova
Viola canina
fialka psia
violka psí
Viola collina
fialka kopcová
violka chlumní
Viola dacica
fialka dácka
violka dácká
Viola elatior
fialka vyššia
violka vyvýšená
Viola epipsila
fialka dvojlistá
violka olysalá
Viola grisebachiana
fialka
violka
Viola hirta
fialka srstnatá
violka srstnatá
Viola jordanii
fialka
violka
Viola kitaibeliana
fialka Kitaibelova
violka nejmenší
Viola lutea subsp. sudetica
fialka žltá sudetská
violka žlutá sudetská
Viola merxmuelleri
fialka
Viola mirabilis
fialka podivuhodná
violka divotvárná
Viola odorata
fialka voňavá
violka vonná
Viola palustris
fialka močiarna
violka bahenní
Viola perinensis
fialka
Viola pluricaulis
fialka
Viola pumila
fialka nízka
violka nízká
Viola reichenbachiana
fialka lesná
violka lesní
Viola riviniana
fialka Rivinova
violka Rivinova
Viola rupestris
fialka skalná
violka písečná
Viola ruppii
fialka Ruppova
violka psí horská
Obrázok nie je k dispozícii
Viola saxatilis
fialka sutinová
violka trojbarevná skalní
Viola saxatilis subsp. polychroma
fialka sutinová pestrá
violka trojbarevná různobarevná
Viola sororia
fialka
violka
Viola sp.
fialka
violka
Viola stagnina
fialka slatinná
violka slatinná
Viola suavis
fialka krovisková
violka křovištní
Viola tricolor
fialka trojfarebná
violka trojbarevná
Viola x scabra
fialka
violka
Viola x tatrae
fialka
violka