Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Veronica

Názov rastliny Obrázky
Veronica agrestis
veronika poľná
rozrazil polní
Obrázok nie je k dispozícii
Veronica alpina
veronika alpínska
rozrazil
Veronica anagallis-aquatica
veronika drchničkovitá
rozrazil drchničkovitý
Veronica anagalloides
veronika močiarna
rozrazil bažinný
Obrázok nie je k dispozícii
Veronica aphylla
veronika bezlistá
rozrazil bezlistý
Veronica arvensis
veronika roľná
rozrazil rolní
Veronica austriaca
veronika zubatá
rozrazil rakouský
Veronica beccabunga
veronika potočná
rozrazil potoční
Veronica catenata
veronika vodná
rozrazil pobřežní
Veronica dillenii
veronika Dillenova
rozrazil Dilleniův
Veronica filiformis
veronika nitkovitá
rozrazil nitkovitý
Veronica fruticans
veronika kríčkovitá
rozrazil keříčkatý
Veronica hederifolia
veronika brečtanolistá
rozrazil břečťanolistý
Veronica chamaedrys
veronika obyčajná
rozrazil rezekvítek
Veronica kellererii
veronika
rozrazil
Veronica montana
veronika horská
rozrazil horský
Veronica officinalis
veronika lekárska
rozrazil lékařský
Veronica opaca
veronika tmavá
rozrazil matný
Veronica peregrina
veronika cudzia
rozrazil cizí
Veronica persica
veronika perzská
rozrazil perský
Veronica polita
veronika lesklá
rozrazil lesklý
Veronica praecox
veronika včasná
rozrazil časný
Veronica prostrata
veronika rozprestretá
rozrazil rozprostřený
Veronica scardica
veronika drobnolistá
rozrazil slanistý
Veronica scutellata
veronika štítovitá
rozrazil štítkovitý
Veronica serpyllifolia
veronika dúškolistá
rozrazil douškolistý
Veronica sp.
veronika
rozrazil
Veronica sublobata
veronika laločnatá
rozrazil laločnatý
Veronica teucrium
veronika hrdobarkovitá
rozrazil ožankový
Veronica thessalica
veronika
Veronica triloba
veronika trojlaločná
rozrazil trojlaločný
Veronica triphyllos
veronika trojúkrojková
rozrazil trojklaný
Veronica verna
veronika jarná
rozrazil jarní
Veronica vindobonensis
veronika viedenská
rozrazil vídeňský