Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Valeriana

Názov rastliny Obrázky
Valeriana asarifolia
valeriána
kozlík
Valeriana dioica
valeriána dvojdomá
kozlík dvoudomý
Valeriana excelsa
valeriána výbežkatá
kozlík výběžkatý
Obrázok nie je k dispozícii
Valeriana excelsa subsp. sambucifolia
valeriána výbežkatá
kozlík výběžkatý
Valeriana excelsa subsp. transiens
valeriána výbežkatá prechodná
Valeriana montana
valeriána
kozlík horský
Valeriana officinalis
valeriána lekárska
kozlík lékařský
Valeriana saxatilis
valeriána
Valeriana simplicifolia
valeriána celistvolistá
kozlík celolistý
Valeriana stolonifera
valeriána kopcová
kozlík ukrajinský
Obrázok nie je k dispozícii
Valeriana stolonifera subsp. angustifolia
valeriána kopcová úzkolistá
kozlík ukrajinský chlumní
Valeriana supina
valeriána
kozlík rozkladitý
Valeriana tripteris
valeriána trojená
kozlík trojený
Valeriana tuberosa
valeriana