Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Urtica

Názov rastliny Obrázky
Urtica dioica
pŕhľava dvojdomá
kopřiva dvoudomá
Urtica kioviensis
pŕhľava kyjevská
kopřiva lužní
Obrázok nie je k dispozícii
Urtica sp.
pŕhľava
kopřiva
Obrázok nie je k dispozícii
Urtica urens
pŕhľava malá
kopřiva žahavka
Obrázok nie je k dispozícii