Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Stachys

Názov rastliny Obrázky
Stachys alopecuros
čistec
čistec
Stachys alpina
čistec alpínsky
čistec alpínský
Stachys annua
čistec ročný
čistec roční
Stachys arvensis
čistec roľný
čistec rolní
Obrázok nie je k dispozícii
Stachys byzantina
čistec vlnatý
čistec vlnatý
Stachys cretica subsp. salviifolia
čistec
čistec krétský šalvějolistý
Stachys germanica
čistec nemecký
čistec německý
Stachys palustris
čistec močiarny
čistec bahenní
Stachys recta
čistec rovný
čistec přímý
Stachys sylvatica
čistec lesný
čistec lesní
Stachys x ambigua
čistec pochybný
čistec
Obrázok nie je k dispozícii