Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Spergularia

Názov rastliny Obrázky
Spergularia echinosperma
pakolenec ježinosemenný
kuřinka ostnosemenná
Spergularia media
pakolenec obrúbený
kuřinka obroubená
Spergularia rubra
pakolenec červený
kuřinka červená
Spergularia salina
pakolenec slanomilný
kuřinka solná