Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Sorbus

Názov rastliny Obrázky
Sorbus alnifrons
jarabina
Sorbus aria
jarabina mukyňová
jeřáb muk
Sorbus aucuparia
jarabina vtáčia
jeřáb ptačí
Sorbus aucuparia subsp. glabrata
jarabina vtáčia holá
jeřáb ptačí olysalý
Sorbus bohemica
jarabina
jeřáb český
Sorbus collina
jarabina
jeřáb chlumní
Sorbus domestica
jarabina oskorušová
jeřáb oskeruše
Sorbus dominii
jarabina Dominova
jeřáb Dominův
Sorbus eximia
jarabina
jeřáb krasový
Sorbus hazslinszkyana
jarabina
jeřáb Haszlinského
Sorbus chamaemespilus
jarabina
jeřáb mišpulka
Sorbus intermedia
jarabina prostredná
jeřáb prostřední
Sorbus pekarovae
jarabina pekárovská
jeřáb Pekárové
Obrázok nie je k dispozícii
Sorbus torminalis
jarabina brekyňová
jeřáb břek