Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Solanum

Názov rastliny Obrázky
Solanum dulcamara
ľuľok sladkohorký
lilek potměchuť
Solanum elaeagnifolium
ľulok
lilek
Solanum nigrum
ľuľok čierny
lilek černý
Solanum nigrum subsp. schultesii
ľuľok čierny vlnatý
lilek vlnatý
Solanum tuberosum
ľuľok zemiakový
lilek brambor