Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Sesleria

Názov rastliny Obrázky
Sesleria albicans
ostrevka vápnomilná
pěchava vápnomilná
Sesleria caerulea
ostrevka karpatská
pěchava slatinná
Sesleria heufleriana
ostrevka dlhosteblová
pěchava
Obrázok nie je k dispozícii
Sesleria leucocephala
ostrevka
pěchava
Sesleria sadleriana
ostrevka Sadlerova
pěchava Sadlerova
Obrázok nie je k dispozícii
Sesleria sphaerocephala
ostrevka
pěchava
Sesleria tatrae
ostrevka tatranská
pěchava tatranská
Obrázok nie je k dispozícii