Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Senecio

Názov rastliny Obrázky
Senecio abrotanifolius
starček abrotanolistý
starček
Senecio abrotanifolius subsp. carpathicus
starček abrotanolistý karpatský
starček karpatský
Senecio aquaticus
starček vodný
starček vodný
Senecio cineraria
starček
starček přímořský
Senecio doria
starček zlatožltý
starček zlatý
Senecio erraticus
starček bludný
starček bludný
Senecio erucifolius
starček erukolistý
starček roketolistý
Obrázok nie je k dispozícii
Senecio erucifolius subsp. tenuifolius
starček erukolistý úzkolistý
Senecio germanicus
starček nemecký
starček německý
Obrázok nie je k dispozícii
Senecio hercynicus
starček hercýnsky
starček hercynský
Senecio incanus
starček sivý
starček šedavý
Obrázok nie je k dispozícii
Senecio incanus subsp. carniolicus
starček sivý kranský
starček šedavý kraňský
Senecio jacobaea
starček Jakubov
starček přímětník
Senecio ovatus
starček vajcovitolistý
starček Fuchsův
Senecio paludosus subsp. tomentosus
starček barinný plstnatý
starček bažinný pravý
Senecio rupestris
starček skalný
starček skalní
Senecio sarracenicus
starček poriečny
starček poříční
Senecio sp.
starček
starček
Senecio squalidus
starček
starček
Senecio subalpinus
starček subalpínsky
starček podalpský
Senecio sylvaticus
starček lesný
starček lesní
Senecio ucranicus
starček
starček
Obrázok nie je k dispozícii
Senecio umbrosus
starček tôňomilný
starček stinný
Senecio vernalis
starček jarný
starček jarní
Senecio viscosus
starček lepkavý
starček lepkavý
Senecio vulgaris
starček obyčajný
starček obecný