Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Ranunculus

Názov rastliny Obrázky
Ranunculus acris
iskerník prudký
pryskyřník prudký
Ranunculus alpestris
iskerník alpínsky
pryskyřník vysokohorský
Ranunculus arvensis
iskerník roľný
pryskyřník rolní
Ranunculus auricomus agg.
iskerník zlatožltý
Ranunculus breyninus
iskerník veľhorský
pryskyřník horomilný
Ranunculus bulbosus
iskerník hľuznatý
pryskyřník hlíznatý
Ranunculus cassubicus
iskerník
pryskyřník kašubský
Ranunculus fallax
iskerník klamný
pryskyřník mnohotvárný
Ranunculus flammula
iskerník plamenný
pryskyřník plamének
Ranunculus glacialis
iskerník ľadovcový
pryskyřník ledovcový
Ranunculus illyricus
iskerník ilýrsky
pryskyřník illyrský
Ranunculus kuepferi
iskernik
pryskyřník
Ranunculus lanuginosus
iskerník chlpatý
pryskyřník kosmatý
Ranunculus lingua
iskerník veľký
pryskyřník velký
Ranunculus pedatus
iskerník odnožený
pryskyřník
Ranunculus platanifolius
iskerník platanolistý
pryskyřník platanolistý
Ranunculus polyanthemos
iskerník mnohokvetý
pryskyřník mnohokvětý
Ranunculus pseudomontanus
iskerník pahorský
pryskyřník pohorský
Ranunculus repens
iskerník plazivý
pryskyřník plazivý
Ranunculus sardous
iskerník sardínsky
pryskyřník sardinský
Ranunculus sceleratus
iskerník jedovatý
pryskyřník lítý
Ranunculus seguieri
iskerník
Ranunculus sp.
iskerník
pryskyřník
Ranunculus thora
iskerník obličkolistý
pryskyřník ledvinitý